Protokoll nr. 8 2016

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte
Møtedato: 06.11.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:  05.12.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post inn:

Invitasjon fra NKK region Trøndelag  ang. møte vedrørende terminliste fro stevner, spesielt valpeshow.

Mottatt fra NKK liste over NKKs utstillinger i 2018

Mottatt fra Nidaros BHK Agility bekreftelse på at de ble arrangøs av uttaksstevne den 17. og 18. juni 2017

Mottatt tilbud fra Hans Ole Klomstad om brøyting/strøing vinteren 16/17

NKK ref. nr. 12-160091 utstilling/lydighet den 23.04.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 12-160518 utstilling/lydighet den 24.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 12-160091 utstilling/lydighet den 23.04.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160093 Rik/brukshundprøver den 25.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160090 Rik/brukshundprøver den 24.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160069 Rik/brukshundprøver den 24.08.16 er anerkjent

 

 

Post ut:

Sendt positivt svar til Hans Olav Klomstad vedrørende brøyting vinteren 16/17
Sendt mail til 2 oppdrettere som ikke har sendt inn melding om parring og fødte valper