Protokoll nr. 9 2016

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte
Møtedato: 05.12.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:  15.01.17
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar X x
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Post inn:

Fra NKK: Rik og Brukshundprøver 15.10.16 ref.nr. 84-16110 er anerkjent
Fra NKK: Rik og Brukshundprøver 16.10.16 ref.nr. 84-16111 er anerkjent
Fra NKK: mentalbeskrivelse hund 18.06.16 ref.nr. 87-16018 er anerkjent
Fra NKK: mentalbeskrivelse hund 19.06.16 ref.nr. 87-16019 er anerkjent
Mottatt fra Arve Schive mail der de ønsker en oversikt over trafikktettheten til Stavsøra. Dette i forbindelse med reguleringsplanen.
Mottatt utkast av terminlister utstilling for 2017 og 2018
Mottatt forespørsel fra Norske Redningshunder, Trondheim om leie av klubbhus og testløype en helg i mai.
Mottatt fra HBU foreslåtte endringer i IPO reglene

Post ut:

Sendt purring til oppdretter om manglende melding om parring
Sendt en oversikt til Arve Schive vedrørende trafikktettheten på veien til Stavsøra.
Sendt mail til HS om HS ærespris i lydighet, bruks og utstilling
Sendt svar til Norske Redningshunder, Trondheim der vi ikke leier ut en helg i mai.

Mottatt 3 forslag til generalforsamling/rep.møte fra medlem, der vi ber om at det blir sendt inn som 3 forslag til generalforsamlingen.

Send mail til alle komiteene om at de må få på plass årsmeldingen for 2016 Gikk gjennom arbeidsfordeling til julemøte (julebord)

Styremøte 15.januar 2017 kl 13.00 Budsjettmøte

Styremøte 22. januar 2017 ferdigstilling av innkalling til generalforsamling.