Protokoll nr. 3 2016

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.04.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.05.16

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

 

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

       

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

 

Post inn:

Mottatt møtereferat fra kurskomiteen

Mottatt møtereferat fra lydighetskomiteen

Mottatt mail fra kurskomiteen der de opplyser at det er problemer med klubbmailen

Mottatt mail fra Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge om leie av bane den 24. september.

Mottatt mail fra Annett der hun har hatt kontakt med webhotellet vi har hatt vedrørende oppdatering og ny avtale.

 

 

 

Post ut:

Sendt mail til deltaker i NKK trinn 1 kurs med beskjed om at hun måtte få anbefaling fra den klubben hun har hatt sin praksis. Er pr. dags dato ikke medlem i avd. Nordenfjeldske.

Sendt mail til Norsk Polarhundklubb der vi informerer at vi har arrangement samme helg og at de kan få leie en bane på lørdag men at de må holde seg med utstyr selv.

 

 

05/16

Kurskomiteen ordner en foreløpig mailadresse så de får påmeldingene til kurs. Dette til vår hjemmeside er oppdatert.

Annett har fått oppdrag å ordne avtale med webhotellet og at vi får hjemmesiden i orden.

Resten av møte gikk med til å gjennomgå rep.mappa før medlemsmøte den 6.april.

 

 

 

 

Protokoll nr. 2 2016

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

13.03.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.04.16

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/16

Post inn:
Mottatt søknad fra aussiesklubben om leie av baner for utstilling den 27. mai

Mottatt mail fra Nordenfjeldske fuglehundklubb om å leie område for utstilling den 28.mai

Mottatt mail fra Ola Vallan på vegne av kompetansegruppen Mentaltest om leie av testløype i mai 2017

Mail fra lydighetskomiteen om at de ønsker å avholde kurs i lydighet 8-10.mai på Stavsøra o

Mottatt tilbud fra Foraas Områdesikring om nytt låssystem på Stavsøra.

Mottatt fra NKK informasjon om kurs for ettersøkshund. Tatt til etteretning.

Mottatt mail fra Liv Evjen der det ble forespurt om valpekurs.

Mottatt søknad om støtte til egenandel til våre 3 RIK-dommere

   

Post ut:
Sendt negativt svar til Aussiesklubben om leie av baner den 27.mai

Sendt mail til kompetansegruppa at svar kommer etter 10.april

Lydighetskomiteen har fått positivt svar om at de kan avholde kurs til selvkost.

Sendt oversikt til HS om hvem som skal på Rep.møte fra avd. Nordenfjeldske.

Sendt mail til Nordenfjeldske Fuglehudklubb der vi forklarte at når vi leier ut vårt anlegg så leier vi ut baner og har salg i kafeteria selv. Dette var de ikke interessert i så da ble søknaden trukket.

   

04/16

Gått gjennom tilbudet fra Foraas Områdesikring. Her vil vi få inn flere opplysninger.

Kurskomiteen har fått mailen fra Liv Evjen om valpekurs

Dommere klar til valpeshow alle raser.

Styret har innvilget støtte til egenandel til våre 3 RIK dommere til dommersamling gjennom NKK

Gjennomgang av Kickoff møtet samme dag.

Styremøter gjennomføres den første søndag i måneden.

Medlemsmøte den 06.04.16 med gjennomgang av rep.mappa.

Odd

 

Protokoll nr. 1 2016

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

21.02.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/16

Post inn:
Fra medlem er det kommet mail om å gå ut av verv i støttekomiteen.
Fra HAR er det kommet regelverk for spesialutstillinger etter tysk mønster.
Mottatt mail fra kasserer om at han har trukket seg fra styret etter en konfrontasjon på Stavsøra.
Mottatt fra HS valgliste til årsmøte 2016
Mottatt søknad fra Nidaros Agility med ønske om å leie bane til 3 arrangement i 2016
Mottatt fra HS melding om å bestille hotell og navneliste over deltakere og observatører.
Mottatt mail fra medlem der de vil arrangere IPO kurs

Mottatt mail fra en av klubbens oppdrettere der han informerer om at det skal ha forekommet baksnakking om hans oppdrett.

   

Post ut:
Sendt svar til medlem om at avgang fra støttekomite . Tatt til etteretning

Sendt mail til Nidaros agility der vi informerer om at vi har tester på 2 av de helgene de etterspør.
Sendt svar til medlem ang. IPO kurs der styret etterlyser en tydligere søknad.

     

03/16

Valpeshow alle raser i 2016
Vil bli avholdt på Stavsøra 11. September 2016 med dommere: Siv Sandø og Jori Partanen.
Her må vi få satt ned en ”komite” som arbeider med arrangementet.
Situasjonen etter at kasserer har tukket seg:
Etter at kasserer har trukket seg vil tidligere kasserer Hilde Eriksen ivareta kasserers oppgaver fram til valgkomiteen har funnet en ny.
Hilde gjennomgikk sine oppgaver og noe av dette ble fordelt på de andre i styret.
Laptop
Det ble vedtatt å kjøpe inn2 stk Laptoper. En til kasserer og en til sekretær.
Veffelvaktliste
Det er nå ordnet en ny vaffelvaktliste som er sendt ut til medlemmene og lagt ut på Stavsøra.. Styret utvelger en som har ansvaret for dette fra høsten av.
Medlemsliste:
Skal denne fortsatt ligge under kasserer?