Protokoll nr. 5 2016

 

 

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 14.08.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.09.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm           X
Odd Skar X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn

Mottatt forespørsel fra HBU om sponsing til NM i bruks

Mottatt fra HS melding om at et medlem har fått aktivitetssperre i 5 mnd.

Mottatt fra NKKK melding om at funksjonsanalyse 21.04.13 er anerkjent. Ref.nr. 81-13005

Mottatt fra NKK melding om at Rik/brukshundprøver den 08.06.16 er anerkjent Refnr. 84-16040

Mottatt fra NKK melding om at Rik/brukshundprøver den 23.04.16 er anerkjent. Ref.nr. 84-16014

Mail fra HBU der de tilbyr kurs for avdelingene innenfor RRP og RSP.

Mail fra HBU der de ønsker hjelpere til for å gjennomføre NM i Bruks.

Mottatt søknad fra testkomiteen der de ønsker å avholde figurant og testlederkurs 2-4. september. Instruktør Ola Vallan

Post ut

Styret i avd Nordenfjeldske støtter NM i bruks med kr. 2500,-

Sendt brev til et medlem som har mottatt støtte til instruktørkurs med oppfordring til å betale tilbake støtten da kravene ikke ble innfridd.

07/16

Avd. Nordenfjeldske skal arrangere kurs i RRP og RSP

Avd. Nordenfjeldske skal avholde figurant og testlederkurs

Agilitystevne den 20. og 21. august . Hanne ordner liste for kjøkkenvakt.

10. september reserveres kursrommet til RRP og RSP kurs

Noen uoverenstemmelser i lydighetskomiteen. Roger tar kontakt

Webmaster: Roger snakker med Annett og Odd snakker med Kristin.

Odd

Test

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll nr.7 2016

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 04.10.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 29.10.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar
X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

Post inn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ut

Mottatt søknad fra 3 medlemmer om støtte til Ringsekretærkurs arrangert av NKK region Trøndelag

Mottatt mail fra utstillingskomiteen som holder på å utarbeide nye regler for tildeling av årets utstillingshund som skal gjelde fra 2017.

Mottatt fra HS informasjon om søknadsfrister for arrangement.

Mottatt fra HS forespørsel om donasjon til de som skal til laget som skal til WSUV VM IPO.

Mottatt mail fra NKK der de informerer om at dagens mailsystem fra 1.desember 16 vil bli kuttet ut. Dette på grunn av mye spam.Kan da ikke sende fra NKK mailen men kun motta post fra NKK.

Mottatt fra HS informasjon om at NKK har lagt ut sin terminliste for 2017 på nett.

Mottatt fra HBU poengtabell for HS ærespremie i bruks.

Svar fra HS på brev fra avd. Nordenfjeldske v/leder, vedrørende handlingsplanen som ble vedtatt på  rep.møtet. HS svarer at gjeldende praksis er å svare til rep.møtet, og ikke til avdelingene.

Fra NKK funksjonsanalyse den 17.04.16 med Ref.nr. 81-16005 er anerkjent.

Fra NKK mentalbeskrivelse Hund den 16.04.16 med Ref.nr. 87-16001 er anerkjent.

Forespørsel fra Nidaros Agility om leie av anlegget 17 – 18 juni 2017. Uttaksstevne

Sendt svar til 3 av våre medlemmer om at de innvilges støtte til Ringsekretærkurs arrangert av NKK Region Trøndelag

Videresendt til de aktuelle komiteene skriv fra HS om søknadsfrister til arrangement,

Sendt forespørsel til HS om hvor langt de var kommet med handlingsplanen som ble vedtatt på rep.møtet.

Sendt tilbakemelding til Nidaros Agility der de får leie anlegget 17. – 18. juni 2017

Vedtak:
 Geir Flønes og Nina Eilertsen mottar støtte til ringsekretærkurs mot å stille som ringsekretær på 2 arrangement i avdeling Nordenfjeldskes regi.
Et medlem har trukket sin søknad da hun blir støttet av NKK Region Trøndelag.

Forespørselen fra HS om donasjon til VM-laget kon inn en uke før de skulle reise. Avd. Nordenfjeldske støtter ikke dette arrangementet.

Når det gjelder oppdatering av valpelistene opp mot hjemmeside så skal avlskontaktene gjøre dette.

Vi må få ordnet mailadresser til de forskjellige komiteene og styre før NKK omgjør sin database.

Hadde en diskusjon rundt LD- mesterskap, og kom fram til at vi skal søke om dette for 2017.

Forslag fra Erik Skamfer om å arrangere en mimrekveld for våre «gamle» medlemmer. Dette blir gjennomført den 26. oktober og vil bli annonsert på facebook. Erik Skamfer har ansvaret.