Protokoll nr. 10 2017

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.11.17
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 04.12.17 
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Melhus kommune: Forskrift om hundehold Revisjon. Båndtvangrestriksjoner. Høringsfrist 8. desember

Mottatt søknad fra 2 medlemmer vedrørende HS ærespris

Mottatt søknad fra norsk Polarhundklubb vedrørende ønske om å leie baner og lokaler 22 september

Mottatt svar fra ordensrådet vedrørende fårehunden

Mottatt klage på medlem fra et annet medlem

Mottatt klage fra et medlem på behandling av hund.

Post ut:

Sendt mail til HS vedrørende kandidat til HS ærespris

Sendt svar til Norsk Polarhundklubb der vi avslår søknaden da vi har arrangement hele den helgen selv.

Sendt svar til NKK vedrørende bekymringsmelding på lydighetsdommer i forbindelse med lydighetskonkurranse på Stavsøra.

.Styret kaller inn noen medlemmer til møte i forbindelse med klage på oppførsel og hundehold. Møtedato 20.11.17

Julemøte blir på Stavsøra lørdag 9. desember kl. 18.00. Det vil bli servert julemat. Ikke koldtbord. Hanne sjekker priser på to kokker og kafeen på Klett. Hanne snakker med Hilde Skamfer om lag av riskrem og Unni lager multekrem og krumkake.

Mottatt arkivskap fra Odd Skar til bruk på sekretariatet 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Protokoll nr. 9 2017

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 02.10.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.11.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 22.04.2017 ref.nr. 87-17002 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse de 22.04.2012 ref.nr. 81-12003 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse den 21.04.2012 ref.nr. 81-12002 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 25.06.2017 ref.nr. 87-17021 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 30.06.2017 ref.nr. 84-17049 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 02.07.2017 ref.nr. 81-17050 er anerkjent

Fra NKK Rik og brukshundprøver den 22.09.2017 ref.nr. 84-17074 er anerkjent

Fra NKK rik og brukshundprøver den 24.09.2017 ref.nr. 84-17078 er anerkjent

Fra HS mottatt info om stevnesøknader på utstilling /bruksprøver

Her er det presisert at på grunn av nedgang i antall deltakere på de forskjellige stevnene så må avdelingene kanskje gå ned på antall arrangement (utstillinger) og snakke med naboavdelinger før man søker.

Mottatt fra HBU info om figurantsamling 11 – 12 november på Romerike

Mottatt mail fra Øyvind Juul Schjetne på vegne av kompetansegruppe MT i NKK, der de avlyser kurset for MT-dommere som skulle foregå på Stavsøra.

Mottatt mail fra NKK vedr. bekymringsmelding på brudd på regelverk for lydighetsprøver helga 1. og 2. juli 2017. Frist for uttalelse er 19. oktober.

Mottatt fra NKK info ang raseparaden på Dogs4all i november i Lillestrøm.

Post ut:

Oversendt til komiteer mail fra HS om datoer for søknad om stevner for de neste to år.

Oversendt bekymringsmelding fra NKK til lydighetskomiteen for uttalelse.

Sendt over søknad til ordensrådet vedrørende utdeling av Fårehunden

.Figurantsamling nr. 2 på Romerike. Kay Arne sjekker om han og Espen skal være med.

Kurs i Rallylydighet skal gjennomføres. Helle snakker videre med instruktør.

Juniorhandlersamling.

Hilde ordner med senger, dyne og pute til Bjørn, dusjing på melkekartongen

Annett ordner med senger og baker kaker Kay Arne bestiller bil Hanne stiller opp og ordner med lunsj på lørdag

Unni handler inn, tar imot ungdommene på fredag kveld, lager lapskaus, og er med på kjøkkenet lørdag og søndag.

Roger hjelper til på fredag kveld og lørdag

Kafe priser: styret har justert prisene på kaffe og vaffel på ukedagene og søndag. Dette etter påtrykk fra medlemmene. 10 kr. for kaffe og 25 kr. for vaffel

Julemøte 9. desember. Det kom ingen forslag fra medlemsmassen. Styret leter etter egnet plass for møtet.                                          

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.10.2017

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.11.2017

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Trond Aagesen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Kay Arne Knutsen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Ann Mari Nordløkken

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 22.04.2017 ref.nr. 87-17002 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse de 22.04.2012 ref.nr. 81-12003 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse den 21.04.2012 ref.nr. 81-12002 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 25.06.2017 ref.nr. 87-17021 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 30.06.2017 ref.nr. 84-17049 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 02.07.2017 ref.nr. 81-17050 er anerkjent

Fra NKK Rik og brukshundprøver den 22.09.2017 ref.nr. 84-17074 er anerkjent

Fra NKK rik og brukshundprøver den 24.09.2017 ref.nr. 84-17078 er anerkjent

Fra HS mottatt info om stevnesøknader på utstilling /bruksprøver

Her er det presisert at på grunn av nedgang i antall deltakere på de forskjellige stevnene så må avdelingene kanskje gå ned på antall arrangement (utstillinger) og snakke med naboavdelinger før man søker.

Mottatt fra HBU info om figurantsamling 11 – 12 november på Romerike

Mottatt mail fra Øyvind Juul Schjetne på vegne av kompetansegruppe MT i NKK, der de avlyser kurset for MT-dommere som skulle foregå på Stavsøra.

Mottatt mail fra NKK vedr. bekymringsmelding på brudd på regelverk for lydighetsprøver helga 1. og 2. juli 2017. Frist for uttalelse er 19. oktober.

Mottatt fra NKK info ang raseparaden på Dogs4all i november i Lillestrøm.

Post ut:

Oversendt til komiteer mail fra HS om datoer for søknad om stevner for de neste to år.

Oversendt bekymringsmelding fra NKK til lydighetskomiteen for uttalelse.

Sendt over søknad til ordensrådet vedrørende utdeling av Fårehunden

.Figurantsamling nr. 2 på Romerike. Kay Arne sjekker om han og Espen skal være med.

Kurs i Rallylydighet skal gjennomføres. Helle snakker videre med instruktør.

Juniorhandlersamling.

Hilde ordner med senger, dyne og pute til Bjørn, dusjing på melkekartongen

Annett ordner med senger og baker kaker
Kay Arne bestiller bil
Hanne stiller opp og ordner med lunsj på lørdag

Unni handler inn, tar imot ungdommene på fredag kveld, lager lapskaus, og er med på kjøkkenet lørdag og søndag.

Roger hjelper til på fredag kveld og lørdag

Kafe priser: styret har justert prisene på kaffe og vaffel på ukedagene og søndag. Dette etter påtrykk fra medlemmene. 10 kr. for kaffe og 25 kr. for vaffel

Julemøte 9. desember. Det kom ingen forslag fra medlemsmassen. Styret leter etter egnet plass for møtet.


Protokoll nr. 8 2017

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 10.09.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 02.10.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mail fra Bjørn Lundberget vedrørende samling for juniorhandlerne den 06.- 08. november 2017 Mail fra NKK vedrørende leie av testløype for dommerutdanning / kurs for mentaltest (MT)

Fra NKK funksjonsanalyse den 22.04.2017 med ref,nr. 81-17003 er anerkjent

Fra NKK karaktertest den 22.04.2017 med ref.nr. 80-17005 er anerkjent

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøve den 01.05.2017 med ref.nr. 12-170122 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 07.06.2017 med ref,nr. 84-17039 er anerkjent

Fra NKK Riik og Brukshundprøver den 23.08.2017 med ref.nr. 84-17058

Post ut:

Sendt mail til Øyvind Juul Schjetne med ønske om møte vedrørende kurs for dommere i NKK-regi.

Innkalling til møte med testkomiteen vedrørende løypa i forbindelse med NKK kurs

Mailadressene til klubben har vært ute av drift.. Det blir tatt kontakt med driver av webhotellet for å få det i orden.

Julebord 9. desember. Vil bli lagt ut en info på facebooksiden vår med en oppfordring til å komme med forslag til sted.

Fårehunden Styret må komme med forslag til kandidater som de mener kan få denne utmerkelsen

Rikansvarlig hvem er ansvarlig? Kay Arne sjekker.

Informasjon fra Utstillingskomiteens leder vedrørende arrangemener i 2018. Utstillingen 28-29 april med referanse 180042 endres til kun lydighet

Nordenfjeldske overtar pinseutstillingen fra Hallingdal den 19. og 20. mai. Med referanse 180071 Vårt arrangement den 7-8. juli med referanse 180154 endres til kun lydighet og flyttes til 21. mai.

Så blir det som vanlig høstarrangement den 22. – 23. september.