Protokoll nr. 8 2017

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 10.09.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 02.10.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mail fra Bjørn Lundberget vedrørende samling for juniorhandlerne den 06.- 08. november 2017 Mail fra NKK vedrørende leie av testløype for dommerutdanning / kurs for mentaltest (MT)

Fra NKK funksjonsanalyse den 22.04.2017 med ref,nr. 81-17003 er anerkjent

Fra NKK karaktertest den 22.04.2017 med ref.nr. 80-17005 er anerkjent

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøve den 01.05.2017 med ref.nr. 12-170122 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 07.06.2017 med ref,nr. 84-17039 er anerkjent

Fra NKK Riik og Brukshundprøver den 23.08.2017 med ref.nr. 84-17058

Post ut:

Sendt mail til Øyvind Juul Schjetne med ønske om møte vedrørende kurs for dommere i NKK-regi.

Innkalling til møte med testkomiteen vedrørende løypa i forbindelse med NKK kurs

Mailadressene til klubben har vært ute av drift.. Det blir tatt kontakt med driver av webhotellet for å få det i orden.

Julebord 9. desember. Vil bli lagt ut en info på facebooksiden vår med en oppfordring til å komme med forslag til sted.

Fårehunden Styret må komme med forslag til kandidater som de mener kan få denne utmerkelsen

Rikansvarlig hvem er ansvarlig? Kay Arne sjekker.

Informasjon fra Utstillingskomiteens leder vedrørende arrangemener i 2018. Utstillingen 28-29 april med referanse 180042 endres til kun lydighet

Nordenfjeldske overtar pinseutstillingen fra Hallingdal den 19. og 20. mai. Med referanse 180071 Vårt arrangement den 7-8. juli med referanse 180154 endres til kun lydighet og flyttes til 21. mai.

Så blir det som vanlig høstarrangement den 22. – 23. september.                                          

 

Protokoll nr. 7 2017

                                          

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 31.05.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 26.06.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Norsk Polarhundklubb ønske om leie av Stavsøra til sitt arrangement den 30.09.17

Fra HS forespørsel om sponsing til Norsk Vinner på Maura

Fra NKK Rik-Brukshundprøver den 01.05.17 ref.nr. 84-17017 er anerkjent

Post ut:

Sendt tilbakemelding til Norsk Polarhundklubb der vi ikke leier ut vårt anlegg den 30.09.17

Svar til HS der vi sponser Norsk Vinner med kr. 3000,-

/17

Agilityarrangement 17-18.juli

  • Telefonmøte med Arne Johnsen i Nidaros Agility om leieavtale og hvem som skal ha ansvar for hva før og under stevne. Drift og vedlikehold var også representert på møte. Det er satt opp regler for camping og kart over merkede plasser.

Lagerrom:

  • Se på mulighetene for å låse rommet inn til lageret der frysere står. Dette på bakgrunn av at det har vært tyveri fra fryseren.

Smartprofil

  • Kjøper opp en del jakker med klubbens logo. Medlemmene kan kjøpe direkte fra klubben event. bestille etter at de har prøvd.

Saging på område

  • Ordne med oppslag om verneutstyr til saging. Hva som finnes i container osv.

Valpeshow alle raser

  • Dato er 10. september.
  • Dommere vil bli Siv Sandø og Hanne Berit Husby.

Gressklipper:

  • Styret vedtok å kjøpe inn en liten gressklipper for bruk der vi ikke kommer til med den store gressklipperen.

Arbeidsinstruks

  • Arbeidsinstruksen for komiteene vil bli lagt ut på hjemmesida. Dette er et verktøy for tillitsvalgte.

Stavsøra

  • Roger og Trond skal ha møte med Schive den 12. juni vedrørende fordeling av utgifter i forbindelse med reguleringsplanen på Stavsøra.

LD-arrangement

  • Møte med de impliserte komiteene den 11. 06.kl.12.00 på Stavsøra.
Hilde Hanne

Protokoll nr. 6 2017

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 10.05.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 31.05.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen x
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra NKK: RIK og RIK Brukshundprøver den 02.04.2017 ref.nr. 84-17001 er anerkjent.

Fra Nidaros Agility søknad om utvidelse av leie av bane til å gjelde både fredag, lørdag og søndag 16. 17. og 18. juni

Post ut:

Sendt melding til Nidaros Agility v/ Janniche Rynning der de får utvidet leien av baner og innkalling til møte den 31.05.17 .

/17

Referat fra siste møte godkjent. Sendt over til redaktør hjemmeside

Sjekker med Smartprofil om nye klubbeffekter. Innkjøp og salg fra klubbhuset.

Ordne ny oppdatert nøkkelliste

Gjennomgang av vårarrangementet. Styret takker alle som har hatt ansvar for dette. Godt gjennomført.

Styremøtene vil bli gjennomført hver 1. onsdag i måneden kl. 19.30

Gjennomgikk avtalen vi hadde med Nidaros Agility sist vi leide ut til et så stort arrangement. Innkaller arrangementkomiteen fra Nidaros Agility, drift og vedlikehold til neste styremøte 31. mai for en gjennomgang. .Liste for kjøkkenvakter den helga vil bli satt opp av Hanne Nordgård. Alle må være med å skaffe folk så det ikke går ut over enkeltpersoner.

Lag et skriv om at de som holdet på med sag må ha sagbukse og verneutstyr når de holder på på Øra.

Den kaffeavtalen vi har pr. i dag går ut. Her må vi se om vi finner andre løsninger. Ketil Kvål sjekker på Kjeldsberg om det går an å få kjøpe kaffe til redusert pris der. Også pappkrus.

Sjekker også med Storcach på Tiller hva prisen er der. Hilde gjør det i forbindelse med at hun henter medlemskortet.

Det er oppdaget at noen har forsynt seg med mat fra fryseren. Dette synes vi er veldig kjedelig.

Unni

Hilde/Hanne

Unni

Hilde

Hilde