Protokoll nr. 1 2017

 

Norsk Schaferhund Klubb avd. Nordenfjeldske

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 15.01.17 + 22.01.17
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 05.02.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn

Mottatt mail fra Linda Sjømo om mulighet for leie av bane og klubbhus.

Fra HBU invitasjon om Sølenuka 2017

Fra HAR oversikt over dommere som dømmer Tysk kåring og avlskåringsdistrikter/dommere for norsk kåring pr. 01.01.17

Fra NKK informasjon om «Kåring av Norges dyrehelter»

Info fra HAR med liste over de som har fått tildelt LD-arrangement

Fra HBU info om figurantsamling våren 2017 i Oppland

Fra HBU info der de ønsker å kåre beste Schäferhunder i Norge i ulike grener. (IOP; RSP 1,2 og 3, SL1,2, SPH1,2 osv)

Fra HBU Utdanningsplanen fro FP instruktørkurset er godkjent og vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside

Fra NKK Funksjonsanalyse den 20.04.13 ref.nr 81-13004 er anerkjent

Søknad om støtte til juniorsamling som er gjennomført

Innkommet forslag fra medlem til generalforsamling og rep.møte

Mottatt svar fra HBUs leder der han presiserer at Sølenuka er den samme uke hvert år. Figurantsamlinga var den eneste helgen avd. Oppland kunne arrangere.

Post ut

Sendt svar til Linda Sjømo om at vi ikke kan leie ut da vi har arrangement selv

Avdelingen hadde med en juniorhandler og støtte er sendt

Sendt henvendelse til medlem som har sendt inn forslag til generalforsamling og rep.møte om at han må dele opp til 3 forslag da 1er lokalt og de to andre er til rep.møte

Sendt melding til HBU der avdelingens leder kommenterte at når vi har LD arrangement så arrangerer HBU Schäferuka på Sølen og når vi har vårstevnet vårt så arrangeres det figurantkurs. Dette er uheldig for oss.

01/17

Fått inn et nytt medlem som styret har avvist

Hovedvekten på disse to møtene var budsjett for 2017 og innkallingen til generalforsamling

 

,