Protokoll nr. 5 2017

Norsk Scaferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 04.04.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 10.05.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knudsen X
Ann Mari Nordløkken X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn

Fra NKK region Trøndelag: Innkalling til årsmøte Fra HBU Forespørsel om sponsing i forbindelse med NM i IPO/SL/SPH/RSB/RRP

Mottatt søknad fra medlem om ny trampoline på lekeplassen.

Mottatt fra medlem henvendelse om plassering av skjul og sikring av disse

Mottatt fra HBU nye elektroniske skjema for bruk i til innsendelse av RIK-resultater til HBU Mottatt takkekort i forbindelse med Mimmis bortgang. Henger på veggen ved kjøkkenet. Fra HBU mottatt Utdanningsplan for ferdselsprøveinstruktører i Norsk Schäferhund Klub. Fra NKK Frister for innsendelse av momskompensasjon

Post ut

Sendt brev til HBU on at Avd Nordenfjeldske sponser NM i bruks med gullpakke kr. 2500,- Sendt svar til medlem om ny trampoline og sikring av

Oversendt skjema til brukshundkomiteen v/ Annett Bäck skjema for bruk til innsendelse av RIK resultater til HBU.

04/17

Hjertestarter er kontrollert og her må vi kjøpe inn nye elektroder og nytt batteri. Hilde E. sjekker med Mariel Nedal m hvor vi får kjøpt nye elektroder. Batteri blir innkjøpt umiddelbart.

Det blir suppleringsvalg på to nye medlemmer i testkomiteen på neste medlemsmøte.

Ny officepakke til testkomiteen

Vedtatt innkjøp av ny trampoline. Foreldrene får ansvar for nedtaking på høsten og videre får disse et ansvar å påse at lekeparken er i orden.

Må ha dugnad på veien umiddelbart. Innkjøp av grus. Ellers så må det dugnad til før utstillinga,

Rydd opp rundt kontainer og eventuelt flytt møne nærmere RIK-banen for oppbevaring. Flytt skjulene til vedboden og sette på hengelås på den.

Gjennomgang av arbeidsinstruks. En siste revidering og deretter legges den ut på hjemmesida vår.

Kjøp inn 5 nye forklær til støttekomiteen.

Diskuterte VIPS med avventer foreløpig

Sponsorpakke NM i bruks Gullpakke kr. 2500,-

Gjennomgang av årets REP. Møte med vedtak som ble gjort.

Kjøp av ny 6mm pistol. Hilde sjekker med NKK og Kay Arne sjekker med Sweikert. Innsending /Søknad om momskompensasjon 2016 sendes inn av Hilde