Protokoll nr. 6 2017

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 10.05.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 31.05.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen x
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra NKK: RIK og RIK Brukshundprøver den 02.04.2017 ref.nr. 84-17001 er anerkjent.

Fra Nidaros Agility søknad om utvidelse av leie av bane til å gjelde både fredag, lørdag og søndag 16. 17. og 18. juni

Post ut:

Sendt melding til Nidaros Agility v/ Janniche Rynning der de får utvidet leien av baner og innkalling til møte den 31.05.17 .

/17

Referat fra siste møte godkjent. Sendt over til redaktør hjemmeside

Sjekker med Smartprofil om nye klubbeffekter. Innkjøp og salg fra klubbhuset.

Ordne ny oppdatert nøkkelliste

Gjennomgang av vårarrangementet. Styret takker alle som har hatt ansvar for dette. Godt gjennomført.

Styremøtene vil bli gjennomført hver 1. onsdag i måneden kl. 19.30

Gjennomgikk avtalen vi hadde med Nidaros Agility sist vi leide ut til et så stort arrangement. Innkaller arrangementkomiteen fra Nidaros Agility, drift og vedlikehold til neste styremøte 31. mai for en gjennomgang. .Liste for kjøkkenvakter den helga vil bli satt opp av Hanne Nordgård. Alle må være med å skaffe folk så det ikke går ut over enkeltpersoner.

Lag et skriv om at de som holdet på med sag må ha sagbukse og verneutstyr når de holder på på Øra.

Den kaffeavtalen vi har pr. i dag går ut. Her må vi se om vi finner andre løsninger. Ketil Kvål sjekker på Kjeldsberg om det går an å få kjøpe kaffe til redusert pris der. Også pappkrus.

Sjekker også med Storcach på Tiller hva prisen er der. Hilde gjør det i forbindelse med at hun henter medlemskortet.

Det er oppdaget at noen har forsynt seg med mat fra fryseren. Dette synes vi er veldig kjedelig.

Unni

Hilde/Hanne

Unni

Hilde

Hilde