Protokoll nr. 7 2017

                                          

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 31.05.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 26.06.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Norsk Polarhundklubb ønske om leie av Stavsøra til sitt arrangement den 30.09.17

Fra HS forespørsel om sponsing til Norsk Vinner på Maura

Fra NKK Rik-Brukshundprøver den 01.05.17 ref.nr. 84-17017 er anerkjent

Post ut:

Sendt tilbakemelding til Norsk Polarhundklubb der vi ikke leier ut vårt anlegg den 30.09.17

Svar til HS der vi sponser Norsk Vinner med kr. 3000,-

/17

Agilityarrangement 17-18.juli

  • Telefonmøte med Arne Johnsen i Nidaros Agility om leieavtale og hvem som skal ha ansvar for hva før og under stevne. Drift og vedlikehold var også representert på møte. Det er satt opp regler for camping og kart over merkede plasser.

Lagerrom:

  • Se på mulighetene for å låse rommet inn til lageret der frysere står. Dette på bakgrunn av at det har vært tyveri fra fryseren.

Smartprofil

  • Kjøper opp en del jakker med klubbens logo. Medlemmene kan kjøpe direkte fra klubben event. bestille etter at de har prøvd.

Saging på område

  • Ordne med oppslag om verneutstyr til saging. Hva som finnes i container osv.

Valpeshow alle raser

  • Dato er 10. september.
  • Dommere vil bli Siv Sandø og Hanne Berit Husby.

Gressklipper:

  • Styret vedtok å kjøpe inn en liten gressklipper for bruk der vi ikke kommer til med den store gressklipperen.

Arbeidsinstruks

  • Arbeidsinstruksen for komiteene vil bli lagt ut på hjemmesida. Dette er et verktøy for tillitsvalgte.

Stavsøra

  • Roger og Trond skal ha møte med Schive den 12. juni vedrørende fordeling av utgifter i forbindelse med reguleringsplanen på Stavsøra.

LD-arrangement

  • Møte med de impliserte komiteene den 11. 06.kl.12.00 på Stavsøra.
Hilde Hanne