Protokoll nr. 8 2017

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 10.09.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 02.10.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mail fra Bjørn Lundberget vedrørende samling for juniorhandlerne den 06.- 08. november 2017 Mail fra NKK vedrørende leie av testløype for dommerutdanning / kurs for mentaltest (MT)

Fra NKK funksjonsanalyse den 22.04.2017 med ref,nr. 81-17003 er anerkjent

Fra NKK karaktertest den 22.04.2017 med ref.nr. 80-17005 er anerkjent

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøve den 01.05.2017 med ref.nr. 12-170122 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 07.06.2017 med ref,nr. 84-17039 er anerkjent

Fra NKK Riik og Brukshundprøver den 23.08.2017 med ref.nr. 84-17058

Post ut:

Sendt mail til Øyvind Juul Schjetne med ønske om møte vedrørende kurs for dommere i NKK-regi.

Innkalling til møte med testkomiteen vedrørende løypa i forbindelse med NKK kurs

Mailadressene til klubben har vært ute av drift.. Det blir tatt kontakt med driver av webhotellet for å få det i orden.

Julebord 9. desember. Vil bli lagt ut en info på facebooksiden vår med en oppfordring til å komme med forslag til sted.

Fårehunden Styret må komme med forslag til kandidater som de mener kan få denne utmerkelsen

Rikansvarlig hvem er ansvarlig? Kay Arne sjekker.

Informasjon fra Utstillingskomiteens leder vedrørende arrangemener i 2018. Utstillingen 28-29 april med referanse 180042 endres til kun lydighet

Nordenfjeldske overtar pinseutstillingen fra Hallingdal den 19. og 20. mai. Med referanse 180071 Vårt arrangement den 7-8. juli med referanse 180154 endres til kun lydighet og flyttes til 21. mai.

Så blir det som vanlig høstarrangement den 22. – 23. september.