Protokoll nr. 9 2017

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 02.10.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.11.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 22.04.2017 ref.nr. 87-17002 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse de 22.04.2012 ref.nr. 81-12003 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse den 21.04.2012 ref.nr. 81-12002 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 25.06.2017 ref.nr. 87-17021 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 30.06.2017 ref.nr. 84-17049 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 02.07.2017 ref.nr. 81-17050 er anerkjent

Fra NKK Rik og brukshundprøver den 22.09.2017 ref.nr. 84-17074 er anerkjent

Fra NKK rik og brukshundprøver den 24.09.2017 ref.nr. 84-17078 er anerkjent

Fra HS mottatt info om stevnesøknader på utstilling /bruksprøver

Her er det presisert at på grunn av nedgang i antall deltakere på de forskjellige stevnene så må avdelingene kanskje gå ned på antall arrangement (utstillinger) og snakke med naboavdelinger før man søker.

Mottatt fra HBU info om figurantsamling 11 – 12 november på Romerike

Mottatt mail fra Øyvind Juul Schjetne på vegne av kompetansegruppe MT i NKK, der de avlyser kurset for MT-dommere som skulle foregå på Stavsøra.

Mottatt mail fra NKK vedr. bekymringsmelding på brudd på regelverk for lydighetsprøver helga 1. og 2. juli 2017. Frist for uttalelse er 19. oktober.

Mottatt fra NKK info ang raseparaden på Dogs4all i november i Lillestrøm.

Post ut:

Oversendt til komiteer mail fra HS om datoer for søknad om stevner for de neste to år.

Oversendt bekymringsmelding fra NKK til lydighetskomiteen for uttalelse.

Sendt over søknad til ordensrådet vedrørende utdeling av Fårehunden

.Figurantsamling nr. 2 på Romerike. Kay Arne sjekker om han og Espen skal være med.

Kurs i Rallylydighet skal gjennomføres. Helle snakker videre med instruktør.

Juniorhandlersamling.

Hilde ordner med senger, dyne og pute til Bjørn, dusjing på melkekartongen

Annett ordner med senger og baker kaker Kay Arne bestiller bil Hanne stiller opp og ordner med lunsj på lørdag

Unni handler inn, tar imot ungdommene på fredag kveld, lager lapskaus, og er med på kjøkkenet lørdag og søndag.

Roger hjelper til på fredag kveld og lørdag

Kafe priser: styret har justert prisene på kaffe og vaffel på ukedagene og søndag. Dette etter påtrykk fra medlemmene. 10 kr. for kaffe og 25 kr. for vaffel

Julemøte 9. desember. Det kom ingen forslag fra medlemsmassen. Styret leter etter egnet plass for møtet.                                          

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.10.2017

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.11.2017

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Trond Aagesen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Kay Arne Knutsen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Ann Mari Nordløkken

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 22.04.2017 ref.nr. 87-17002 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse de 22.04.2012 ref.nr. 81-12003 er anerkjent

Fra NKK funksjonsanalyse den 21.04.2012 ref.nr. 81-12002 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse av hund den 25.06.2017 ref.nr. 87-17021 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 30.06.2017 ref.nr. 84-17049 er anerkjent

Fra NKK Rik og Brukshundprøver den 02.07.2017 ref.nr. 81-17050 er anerkjent

Fra NKK Rik og brukshundprøver den 22.09.2017 ref.nr. 84-17074 er anerkjent

Fra NKK rik og brukshundprøver den 24.09.2017 ref.nr. 84-17078 er anerkjent

Fra HS mottatt info om stevnesøknader på utstilling /bruksprøver

Her er det presisert at på grunn av nedgang i antall deltakere på de forskjellige stevnene så må avdelingene kanskje gå ned på antall arrangement (utstillinger) og snakke med naboavdelinger før man søker.

Mottatt fra HBU info om figurantsamling 11 – 12 november på Romerike

Mottatt mail fra Øyvind Juul Schjetne på vegne av kompetansegruppe MT i NKK, der de avlyser kurset for MT-dommere som skulle foregå på Stavsøra.

Mottatt mail fra NKK vedr. bekymringsmelding på brudd på regelverk for lydighetsprøver helga 1. og 2. juli 2017. Frist for uttalelse er 19. oktober.

Mottatt fra NKK info ang raseparaden på Dogs4all i november i Lillestrøm.

Post ut:

Oversendt til komiteer mail fra HS om datoer for søknad om stevner for de neste to år.

Oversendt bekymringsmelding fra NKK til lydighetskomiteen for uttalelse.

Sendt over søknad til ordensrådet vedrørende utdeling av Fårehunden

.Figurantsamling nr. 2 på Romerike. Kay Arne sjekker om han og Espen skal være med.

Kurs i Rallylydighet skal gjennomføres. Helle snakker videre med instruktør.

Juniorhandlersamling.

Hilde ordner med senger, dyne og pute til Bjørn, dusjing på melkekartongen

Annett ordner med senger og baker kaker
Kay Arne bestiller bil
Hanne stiller opp og ordner med lunsj på lørdag

Unni handler inn, tar imot ungdommene på fredag kveld, lager lapskaus, og er med på kjøkkenet lørdag og søndag.

Roger hjelper til på fredag kveld og lørdag

Kafe priser: styret har justert prisene på kaffe og vaffel på ukedagene og søndag. Dette etter påtrykk fra medlemmene. 10 kr. for kaffe og 25 kr. for vaffel

Julemøte 9. desember. Det kom ingen forslag fra medlemsmassen. Styret leter etter egnet plass for møtet.