Protokoll nr. 10 2017

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.11.17
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 04.12.17 
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Melhus kommune: Forskrift om hundehold Revisjon. Båndtvangrestriksjoner. Høringsfrist 8. desember

Mottatt søknad fra 2 medlemmer vedrørende HS ærespris

Mottatt søknad fra norsk Polarhundklubb vedrørende ønske om å leie baner og lokaler 22 september

Mottatt svar fra ordensrådet vedrørende fårehunden

Mottatt klage på medlem fra et annet medlem

Mottatt klage fra et medlem på behandling av hund.

Post ut:

Sendt mail til HS vedrørende kandidat til HS ærespris

Sendt svar til Norsk Polarhundklubb der vi avslår søknaden da vi har arrangement hele den helgen selv.

Sendt svar til NKK vedrørende bekymringsmelding på lydighetsdommer i forbindelse med lydighetskonkurranse på Stavsøra.

.Styret kaller inn noen medlemmer til møte i forbindelse med klage på oppførsel og hundehold. Møtedato 20.11.17

Julemøte blir på Stavsøra lørdag 9. desember kl. 18.00. Det vil bli servert julemat. Ikke koldtbord. Hanne sjekker priser på to kokker og kafeen på Klett. Hanne snakker med Hilde Skamfer om lag av riskrem og Unni lager multekrem og krumkake.

Mottatt arkivskap fra Odd Skar til bruk på sekretariatet