Protokoll nr. 11 2017

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 05.12.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 15.01.2018
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt fra ansvarlig for ungdomssatsningen i Norsk Schäferhundklubb oppfordring til å støtte arbeidet økonomisk

Mottatt mail fra Norgeshus vedrørende reguleringsplanen på Stavsøra.

Mottatt brev fra tillitsvalgt med noen synspunkter i forbindelse med medlemsmøte og saker som har versert mellom medlemmer. Brevet tatt til etterretning.

Post ut:

Sendt brev til 2 medlemmer etter møte den 20.11.17

Sendt mail til HS sekretær for å flere opplysninger i forhold til ungdomsarbeidet.

Sendt melding til komitelederne med frist for å sende inn årsmelding.

.Stavsøra : Norgeshus anbefaler styret å sende inn en rammesøknad for bygget. Roger undersøker dette nærmere.

Generalforsamling:

Dato for generalforsamling blir 11. februar 2018

Frist for kunngjøring av generalforsamling er 31.desember 2017

Frist for komiteene til å sende inn årsmelding er 31. desember 2017

Frist for innsending av saker som skal opp på generalforsamling 14. januar 2018

Frist for innkalling/utsending av generalforsamlingspapirer er 28. januar 2018

Styremøte vedrørende generalforsamling 15. januar kl. 18.30

Julemøte:

Avholdes på Stavsøra 9. desember. Det er over 40 som er påmeldt. Hanne handler inn og dekker bord sammen med Roger og Trond. Trond ordner med øl.