Protokoll nr. 5 2017

Norsk Scaferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 04.04.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 10.05.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knudsen X
Ann Mari Nordløkken X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn

Fra NKK region Trøndelag: Innkalling til årsmøte Fra HBU Forespørsel om sponsing i forbindelse med NM i IPO/SL/SPH/RSB/RRP

Mottatt søknad fra medlem om ny trampoline på lekeplassen.

Mottatt fra medlem henvendelse om plassering av skjul og sikring av disse

Mottatt fra HBU nye elektroniske skjema for bruk i til innsendelse av RIK-resultater til HBU Mottatt takkekort i forbindelse med Mimmis bortgang. Henger på veggen ved kjøkkenet. Fra HBU mottatt Utdanningsplan for ferdselsprøveinstruktører i Norsk Schäferhund Klub. Fra NKK Frister for innsendelse av momskompensasjon

Post ut

Sendt brev til HBU on at Avd Nordenfjeldske sponser NM i bruks med gullpakke kr. 2500,- Sendt svar til medlem om ny trampoline og sikring av

Oversendt skjema til brukshundkomiteen v/ Annett Bäck skjema for bruk til innsendelse av RIK resultater til HBU.

04/17

Hjertestarter er kontrollert og her må vi kjøpe inn nye elektroder og nytt batteri. Hilde E. sjekker med Mariel Nedal m hvor vi får kjøpt nye elektroder. Batteri blir innkjøpt umiddelbart.

Det blir suppleringsvalg på to nye medlemmer i testkomiteen på neste medlemsmøte.

Ny officepakke til testkomiteen

Vedtatt innkjøp av ny trampoline. Foreldrene får ansvar for nedtaking på høsten og videre får disse et ansvar å påse at lekeparken er i orden.

Må ha dugnad på veien umiddelbart. Innkjøp av grus. Ellers så må det dugnad til før utstillinga,

Rydd opp rundt kontainer og eventuelt flytt møne nærmere RIK-banen for oppbevaring. Flytt skjulene til vedboden og sette på hengelås på den.

Gjennomgang av arbeidsinstruks. En siste revidering og deretter legges den ut på hjemmesida vår.

Kjøp inn 5 nye forklær til støttekomiteen.

Diskuterte VIPS med avventer foreløpig

Sponsorpakke NM i bruks Gullpakke kr. 2500,-

Gjennomgang av årets REP. Møte med vedtak som ble gjort.

Kjøp av ny 6mm pistol. Hilde sjekker med NKK og Kay Arne sjekker med Sweikert. Innsending /Søknad om momskompensasjon 2016 sendes inn av Hilde

Protokoll nr. 4 2017

Norsk Schaferhund Klub avd. Nordenfjeldske

 

Møtetittel

Styremøte
Møtedato: 14.03.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 04.04.2017
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm  X
Kay Arne Knudsen X
Ann Mari Nordløkken X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn Fra NKK Mentalbeskrivelse hund den 17.09.16 Ref.nr. 87-16030 er anerkjent Fra NKK Funksjonsanalyse hund den 18.09.16 Ref.nr. 81-16013 er anerkjent Mottatt fra HBU nye skjema for resultatlister RIK Mottatt fra HAR oversikt over dommere på LD-arrangement 2017 Mottatt mail fra HBU ang. spons til NM i bruks
Post ut

03/17

Forberedelse av representantskapsmøtemappa før medlemsmøte.

Det blir kurvfest på Øra langfredag. Annett ordner med annonse

Protokoll nr. 3 2017

 

Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 21.02.2017
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay Arne Knutsen X
Ann Mari Nordløkken X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn Mottatt fra HS mail med frist for innsending av opplysninger om delegater til årets rep.møte
Post ut Sendt til HS navn på delegater til årets rep.møte

03/17

Gjennomgikk referat fra siste møte og referat fra generalforsamling

Testløype: Bygger opp til sak med testleder i Nidaros Brukshundklubb. Vår leder tar kontakt med de impliserte parter.

Styrets representanter opp mot komiteene Roger Svendsen                      Redaksjonskomiteen Hilde A. Eriksen                       Testkomiteen Trond Aagesen                        Drift og vedlikehold Ann Mari Nordløkken              Lydighetskomiteen Hann N. Lilleberg                    Kurskomiteen Kay Arne Knudsen                   Brukshundkomiteen Unni Wikstrøm                        Støttekomiteen og Utstillingskomiteen

Gjennomgikk program for Kickoffsamling lørdag 04.03.2017

Valpeshow alle raser 10. september. Hanne og Lene har ansvaret.