Protokoll nr 1 2019

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.01.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 15.09.18 ref.nr. 81-18026 er anerkjent
Fra NKK : Funksjonsanalyse 16.09.18 ref.nr. 81-18011 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 23.06.18 ref.nr. 87-18020 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 224.06.18 ref.nr. 87-18021 er anerkjent
Mottatt fra HS v/valgkomiteen oversikt over verv som er på valg
Mottatt fra HBU invitasjon for våre dommere til samling 10.februar på Gardemoen
Mottatt fra HS dato for representantskapsmøte 2019
Mottatt fra HS informasjon der vi må sjekke informasjonen om avdelingen på NKK`s sider

Post ut:
Oversendt mail fra HBU til våre brukshunddommere vedrørende samling på Gardemoen 10. februar

Utstilling Tysk mønster:
Utstilling etter Tysk mønster er flyttet til 30. mars 2019 da opprinnelig dato sammenfalt med representantskapsmøte

Årsmøte:

Hadde en gjennomgang av årsberetningen fra styret

Gikk gjennom regnskapet

Satte opp budsjett for 2019

IPO NM:

Avd. Nordenfjeldske ved brukshundkomiteen skal arrangere IPO NM 30.august – 1. September 2019

Protokoll nr 2 2019

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 24.02.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 27.03.19 
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Bjørn Karlsen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lars Hoem  X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist
 Post inn:

Mottatt fra HS ”ny forskrift om momskompensasjon”
Mottatt fra Valgkomiteen HS liste over tillitsvalgte som er på valg
Mottatt fra Fylkesmannen i Trøndelag
  ”Vurdering av Melhus kommunes endringsforslag til detaljregulering av Stavsøra”
Mottatt fra HBU informasjon om Schäferhund uka på Sølen 2019.
Mottatt fra Gauldal hundeklubb søknad om å få leie bane i forbindelse med agilitystevne 7.-8. September 2019

Post ut:
 Sendt forslag på 2 kandidater til valgkomiteen sentralt
Sendt til HS deltakerliste på rep.møte
Sendt HS generalforsamlingsinnkalling med protokoll fra vårt årsmøte
Sendt forslag fra avd. Nordenfjeldske til rep.møte vedrørende endring av HAR

Årsmøte NKK region Trøndelag 02.04.2019
Fra avd. Nordenfjeldske møter Roger, Bjørn og æresmedlem Liv

Utleie til Gauldal hundeklubb 7. og 8. September

Hanne snakker med Erik Skamfer vedrørende ansvar for kjøkken på dette stevnet. Dette er et stevne som kolliderer med Tysk vinner og derfor må vi søke hjelp.
Per tar eventuelt på seg klipping av plen og div. utearbeid.

Stavsøra:
Gjennomgang av brev fra fylkesmannen. Roger skal ha nytt møte med grunneier i løpet av uka.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen  Bjørn Karlsen

Testkomiteen            Hilde Eriksen

Kurskomiteen           Hanne N. Lilleberg

Utstillingskomiteen  Unni Wikstrøm

Drift og vedlikehold  Per Taksgård

Støttekomiteen          Hanne N. Lilleberg

Lydighetskomiteen   Roger Svendsen

Rikansvarlig: Hilde Vegsund er spurt og sagt ja.

Avslkontakt: Trond Aagesen er spurt og sagt ja.

Kickoffmøte: 9. Mars kl. 13.00 på Stavsøra

Styremøte 27. mars kl. 18.30

Gjennomgang av rep.mappa  3. April kl. 19.30

Snakk med Annett/Geir vedrørende de nye IGP reglene. Skal lage litt info om temaet til hjemmesiden. Og videre blir dette et tema på neste medlemsmøte.

Snakk med Ola og kurskomiteen vedrørende kurs for figuranter og testledere.

Trønderdommer’n leier på Stavsøra tirsdag den 26. mars. Kveldsarrangement. Liv Evjen ansvarlig.

Protokoll nr 3 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 27.03.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: Dato kommer
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Bjørn Karlsen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lars Hoem  X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

NKK : Mail vedr. mva-plikt

HBU: Invitasjon figurantsamling/ kurs alle nivå

Kurskomiteen: Forespørsel vedrørende kurs i RIK lydighet med Catrine Sallaup som instruktør.

Agility Nidaros: Mail fra Arne Johnsen, forespørsel om lån av en bane den 15. - 16. juni 2019 og 17. - 18. august 2019.

Kurskomiteen: Mottatt referat fra Kurskomiteens møte.

Post ut:
Sendt svar til kurskomiteen v/Lene Sølberg der de får positiv tilbakemelding om å planlegge et RIK lydighetskurs.

Sendt svar til Nidaros agility med positiv tilbakemelding om lån av en bane til agilitykonkurranser 2019.

Send forespørsel til HS sekretær vedrørende skriv til NKK om momsplikt.
Invitasjon figurantsamling / kurs videresendt til våre medlemmer

Testkomiteen:

Det skal arrangeres kurs for testledere og instruktører for MH, FUNK og K-test.  Ola er forespurt og skal finne en dato. Foreløpig ikke fått tilbakemelding
Styret mener at et slikt kurs skal utlyses snarest mulig. Vi har flere medlemmer som ønsker å gjennomføre et slikt kurs. Lene tar kontakt med leder for test.
 
Når det gjelder tester så er det en del som  har sendt purringer for ikke å ha fått tilbakemeldinger på påmelding til test.

Kurs:                                                                                                                                Alle våre kurs som skal utlyses gjennom kurskomiteen, Komiteer som ønsker kurs henvender seg til kurskomiteen for planlegging/gjennomføring.
Vi må ha oversikt over kurs og samlinger slik at de utlyses gjennom riktige kanaler.

Medlemsmøte:

Vi annonserer medlemsmøte 30. april med referat fra representantskapsmøte. Tema vil være: nye regler ved RIK/IGP v/Annett Bäck og Geir Flønes

Utstilling:

Skue /utstilling tysk mønster den 30.mars gjennomføres i ridehall på Eklespannet. Vi har vært så heldige å få låne hallen til Nina og Arvid Ekle vederlagsfritt. Vi har også fått låne transportable toaletter via Morten L. Misund.

Utlån 2019 fordeling:
15. – 16. Juni Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Hilde Eriksen, Hanne Lilleberg, Roger Svendsen

29. juni. Hvit gjeterhund rasespesial 1 dags stevne
Fra styret: Per Taksgård, Lars Hoem

17. – 18. August Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Bjørn karlsen, Unni Wikstrøm

7. – 8. September Gauldal Agility – 2 dagers stevne
Hilde og Erik Skamfer organiserer denne helgen

Drift og vedlikehold involveres i alle helgene

80-års jubileum
Deltakerpremier, sjekke priser håndkle, drikkeflaske, godbit-pose med logo.

Diverse:

Vipps er bestilt, tas i bruk første gang på vinterstevnet.
Sjekk pris på supplering av nøkler til klubbhuset 5 - 10 stk.
Sendt krans til Irene Valstads bisettelse (døde 23. mars 2019)
Innkjøp av verktøyskrin til drift og vedlikehold (Trond Eriksen)