Protokoll nr 1 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.01.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 15.09.18 ref.nr. 81-18026 er anerkjent
Fra NKK : Funksjonsanalyse 16.09.18 ref.nr. 81-18011 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 23.06.18 ref.nr. 87-18020 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 224.06.18 ref.nr. 87-18021 er anerkjent
Mottatt fra HS v/valgkomiteen oversikt over verv som er på valg
Mottatt fra HBU invitasjon for våre dommere til samling 10.februar på Gardemoen
Mottatt fra HS dato for representantskapsmøte 2019
Mottatt fra HS informasjon der vi må sjekke informasjonen om avdelingen på NKK`s sider

Post ut:
Oversendt mail fra HBU til våre brukshunddommere vedrørende samling på Gardemoen 10. februar

Utstilling Tysk mønster:
Utstilling etter Tysk mønster er flyttet til 30. mars 2019 da opprinnelig dato sammenfalt med representantskapsmøte

Årsmøte:

Hadde en gjennomgang av årsberetningen fra styret

Gikk gjennom regnskapet

Satte opp budsjett for 2019

IPO NM:

Avd. Nordenfjeldske ved brukshundkomiteen skal arrangere IPO NM 30.august – 1. September 2019

Protokoll nr 2 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 24.02.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 27.03.19 
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Bjørn Karlsen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lars Hoem  X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist
 Post inn:

Mottatt fra HS ”ny forskrift om momskompensasjon”
Mottatt fra Valgkomiteen HS liste over tillitsvalgte som er på valg
Mottatt fra Fylkesmannen i Trøndelag
  ”Vurdering av Melhus kommunes endringsforslag til detaljregulering av Stavsøra”
Mottatt fra HBU informasjon om Schäferhund uka på Sølen 2019.
Mottatt fra Gauldal hundeklubb søknad om å få leie bane i forbindelse med agilitystevne 7.-8. September 2019

Post ut:
 Sendt forslag på 2 kandidater til valgkomiteen sentralt
Sendt til HS deltakerliste på rep.møte
Sendt HS generalforsamlingsinnkalling med protokoll fra vårt årsmøte
Sendt forslag fra avd. Nordenfjeldske til rep.møte vedrørende endring av HAR

Årsmøte NKK region Trøndelag 02.04.2019
Fra avd. Nordenfjeldske møter Roger, Bjørn og æresmedlem Liv

Utleie til Gauldal hundeklubb 7. og 8. September

Hanne snakker med Erik Skamfer vedrørende ansvar for kjøkken på dette stevnet. Dette er et stevne som kolliderer med Tysk vinner og derfor må vi søke hjelp.
Per tar eventuelt på seg klipping av plen og div. utearbeid.

Stavsøra:
Gjennomgang av brev fra fylkesmannen. Roger skal ha nytt møte med grunneier i løpet av uka.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen  Bjørn Karlsen

Testkomiteen            Hilde Eriksen

Kurskomiteen           Hanne N. Lilleberg

Utstillingskomiteen  Unni Wikstrøm

Drift og vedlikehold  Per Taksgård

Støttekomiteen          Hanne N. Lilleberg

Lydighetskomiteen   Roger Svendsen

Rikansvarlig: Hilde Vegsund er spurt og sagt ja.

Avslkontakt: Trond Aagesen er spurt og sagt ja.

Kickoffmøte: 9. Mars kl. 13.00 på Stavsøra

Styremøte 27. mars kl. 18.30

Gjennomgang av rep.mappa  3. April kl. 19.30

Snakk med Annett/Geir vedrørende de nye IGP reglene. Skal lage litt info om temaet til hjemmesiden. Og videre blir dette et tema på neste medlemsmøte.

Snakk med Ola og kurskomiteen vedrørende kurs for figuranter og testledere.

Trønderdommer’n leier på Stavsøra tirsdag den 26. mars. Kveldsarrangement. Liv Evjen ansvarlig.

Protokoll nr 3 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 27.03.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 24.04.2019
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen x                           
Bjørn Karlsen x
Hilde Eriksen x
Unni Wikstrøm x
Hanne Nordgaard Lilleberg x
Lars Hoem  x
Per Taksgård x
       

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

  Post inn:

NKK : Mail vedr. mva-plikt

HBU: Invitasjon figurantsamling/ kurs alle nivå

Kurskomiteen: Forespørsel vedrørende kurs i RIK lydighet med Catrine Sallaup som instruktør.

Agility Nidaros: Mail fra Arne Johnsen, forespørsel om lån av en bane den 15. - 16. juni 2019 og 17. - 18. august 2019.

Kurskomiteen: Mottatt referat fra Kurskomiteens møte. 

   
 

Post ut:
Sendt svar til kurskomiteen v/Lene Sølberg der de får positiv tilbakemelding om å planlegge et RIK lydighetskurs.

Sendt svar til Nidaros agility med positiv tilbakemelding om lån av en bane til agilitykonkurranser 2019.

Send forespørsel til HS sekretær vedrørende skriv til NKK om momsplikt.
Invitasjon figurantsamling / kurs videresendt til våre medlemmer

 

 

Testkomiteen:

Det skal arrangeres kurs for testledere og instruktører for MH, FUNK og K-test.  Ola er forespurt og skal finne en dato. Foreløpig ikke fått tilbakemelding
Styret mener at et slikt kurs skal utlyses snarest mulig. Vi har flere medlemmer som ønsker å gjennomføre et slikt kurs. Lene tar kontakt med leder for test.
 
Når det gjelder tester så er det en del som  har sendt purringer for ikke å ha fått tilbakemeldinger på påmelding til test.

Kurs:                                                                                                                                Alle våre kurs som skal utlyses gjennom kurskomiteen, Komiteer som ønsker kurs henvender seg til kurskomiteen for planlegging/gjennomføring.
Vi må ha oversikt over kurs og samlinger slik at de utlyses gjennom riktige kanaler.

Medlemsmøte:

Vi annonserer medlemsmøte 30. april med referat fra representantskapsmøte. Tema vil være: nye regler ved RIK/IGP v/Annett Bäck og Geir Flønes

Utstilling:

Skue /utstilling tysk mønster den 30.mars gjennomføres i ridehall på Eklespannet. Vi har vært så heldige å få låne hallen til Nina og Arvid Ekle vederlagsfritt. Vi har også fått låne transportable toaletter via Morten L. Misund.

Utlån 2019 fordeling:
15. – 16. Juni Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Hilde Eriksen, Hanne Lilleberg, Roger Svendsen

29. juni. Hvit gjeterhund rasespesial 1 dags stevne
Fra styret: Per Taksgård, Lars Hoem

17. – 18. August Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Bjørn karlsen, Unni Wikstrøm

7. – 8. September Gauldal Agility – 2 dagers stevne
Hilde og Erik Skamfer organiserer denne helgen

Drift og vedlikehold involveres i alle helgene

80-års jubileum
Deltakerpremier, sjekke priser håndkle, drikkeflaske, godbit-pose med logo.

Diverse:

Vipps er bestilt, tas i bruk første gang på vinterstevnet.
Sjekk pris på supplering av nøkler til klubbhuset 5 - 10 stk.
Sendt krans til Irene Valstads bisettelse (døde 23. mars 2019)
Innkjøp av verktøyskrin til drift og vedlikehold (Trond Eriksen)

 

Protokoll nr 4 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

24.04.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:            

14.05.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

       

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra medlem med klage på annet medlem

Post ut:
Roger sendt svar til medlem at dette er oversendt DU for videre behandling. Styret i avd. Nordenfjeldske tar ikke stilling til dette.

Dørlås på Stavsøra
Sjekk med Nokas (vårt alarmselskap) om nytt kodelås på ytterdør. Dette på bakgrunn av at mange nøkler er på avveie og det koster mye å få kopiert nye.

Deltakerpremier:
Disse er ankommet. Det ble kjøpt inn sitteunderlag og drikkeflasker med logo.

Figurant-/testlederkurs.
Kurset er fulltegnet og kursholdere blir Lise og Sverre Kirkemo. Kurset avholdes i pinsen.

Valpeshow alle raser.
Mulig dato blir 24. August.
Gruppa består av Ingvild Suren Eggan, Mette Vikan, Morten Jakobsen og Tove Aaram
Ingvild var på styremøte og fortalte om deres planer. Hun skulle snakke med Liv Evjen om dommere. Ingvild har hovedansvaret for arrangementet. Hun skal ha dialog med Hanne Lilleberg om fremdriften.

Treningsgruppe Os
Sjekk opp hva som ble skrevet i 2015 vedrørende treningsgruppe på OS. Unni går gjennom post fra 2015.


Unni

 

 

Hilde

 

 

Hanne


Protokoll nr 5 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.05.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.05.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail HS vedrørende sponsing på Norsk Vinner

Post ut:
Sendt svar til HS vedrørende sponsing på Norsk Vinner

Valpeshow alle raser:
Ble gjennomgått forespørsel fra Ingvild vedrørende usikkerhet i forbindelse med valpeshowet. Styret mener hun må først se om det er mulig å få tak i dommere. Vi har veldig mange arrangement i september. Ingvild må avgjøre om valpeshowet skal gjennomføres i høst eller om det skal utsettes til våren 2020.

Jakker / treningsvester:
Her har Hanne gjort en jobb og kommet i kontakt med Canatana for å få informasjon om disse produktene.  På nåværende tidspunkt har Nidaros brukshundklubb disse jakkene for prøving og bestilling. Vi er lovt å få produktene for prøving og eventuelt bestilling. Kommer tilbake til tidspunkt når det er klart.  Prøver å få tak i samme produkter fra Gappay.

Test:
Komiteen må fylles opp med flere medlemmer. Får se om det er noen som er interessert etter kurset for figuranter og testleder som er i pinsehelgen.
Annonsere de to siste MH-testene på hjemmeside og facebook.
Mangler lister over påmeldte til siste test. Snakk med Odd Inge

Trønderenergi:
Prøv å få utsatt kontrollen på det elektriske anlegget til over sommeren

Norsk Vinner:
Styret har vedtatt å sponse Norsk vinner med kr. 1000,- for annonse i katalogen og 3 klasser à kr. 500,-. Totalt kr. 2500,-

Skilt:
Produsere nye skilt med opplysninger om lufting, båndtvang og treningsavgift

Førstehjelpskrin:
Skal få fylt opp medisinskrinene med nødvendige bandasjer, plaster, renseveske osv. Her blir Hilde Vegsund forespurt om å ordne dette.

NM/IGP:
Her har styret vedtatt i samråd med HBU om å sette ned en egen NM-komite. Annett Back er forespurt og takket ja. Denne komiteen vil bli fylt opp etter hvert.

Pinsearrangementet:
Det vil bli kalt inn til et møte med representanter  fra komiteene som er direkte berørt av dette arrangementet den 27.05.2019. Det vil være utstillingskomiteen, brukshundkomiteen, drift og vedvedlikehold. Gjennomgang av arrangementet. Hvem gjør hva og når. 

 


Protokoll nr 6 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.07.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

12.08.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 Sakliste

 Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK Lydighetstevne 29.04.2018 ref,nr. 12-180042 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 17.03.19 Ref.nr. 84-19001 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 12.05.19 Ref.nr. 84-19021 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 07.06.19 Ref.nr. 84-19028 er anerkjent
Fra NKK Utstilling 08.06.2019 Ref.nr. 12-190339
 
er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 10.06.19 Ref.nr. 84-19030 er anerkjent

Mottatt mail fra HBU`s leder og sekretær i HS der det informeres om at HBU trekker seg og at sekretær i HS trekker seg.

Mottatt søknad fra kurskomiteen om å avholde IPO sporkurs med Gunnar Aagesen som instruktør

Mottatt søknad fra kurskomiteen om å avholde seminar i C-arbeid med Arvid Hagen

Mottatt søknad om helgesminar for instruktører med Tore Lislevand

Mottatt protokoll fra årsmøte i NKK-Trøndelag

Post ut:

Har sendt mail til kurskomiteens leder der det informeres om at styret sier ja til deres søknader om kurs/seminar

Mangler en anerkjennelse på K-test og MH test fra NKK, sjekk opp

NM-komite er i rute. Har hatt 2 møter og styret har mottatt referat fra disse.

Treningsgruppe i Os:  Ta kontakt med Odd S. Riise for å ta en gjennomgang og eventuell en fornyelse av avtalen

Valpeshow alle raser: Blir ikke gjennomført i 2019.

Pinsearrangement:  Går i  pluss  men endelig regnskap kommer.

Støttekomiteen: fra 2020 så skal nåværende leder i komiteen ha permisjon og ny leder blir Catarina Misund Lorentzen

Drift og vedlikehold: Har ikke utsyr å hjelpe seg med når det gjelder vedlikehold av veien. Her skal Lars Hoem stille opp med traktor. Skal også ta kontakt med Klomstad om pris på vedlikehold av vei på sommertid( Hilde sjekker)
Da vi ikke kan fylle vann hos Melhus brannvesen lengre så må vi finne en annen pass å fylle tanken. (Roger sjekker)

Jubileumsfest:
Vi har bestilt lokale på Clarion hotell og Congress Trondheim den 22.november 2019. Det vil bli servert varm og kald buffe. Det vil også bli mulighet for overnatting på hotellet. Pris pr. kuvert er kr. 625,- Snakket også om underholdning . Kommer tilbake med noen flere tanker etter ferien.
Skal lage annonse. Evt. lage et infoskriv til tidligere medlemmer /tillitsvalgte og gjøre de oppmerksom på at vi feirer 80 år.

El-kontroll:
Vi har hatt kontroll på El-anlegget vårt. Trond Eriksen møtte el-kontrolløren og fikk en avviksrapport. Ingen store feil, men det settes i gang med utbedring der det trengs, og vi melder tilbake til el-kontrolløren for etterkontroll. Sønn til Lars Hoem er elektriker og kan hjelpe til med utbedringer.

 
Protokoll nr 7 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.08.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

16.09.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK funksjonsanalyse den 28.04.19 Ref.nr. 81-19001 er anerkjent
Fra NKK Mentalbeskrivelse hund 29.0.19 Ref.nr. 87-19007 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 07.07.19 Ref.nr. 84-19042 er anerkjent
Fra NKK, Kåringsprøve 07.07.19 Ref.nr. 82-19012 er anerkjent
Mail fra Roger Myrseth vedrørende reorganisering av bildevegg på Stavsøra

Mottatt mail fra diverse avdelinger der de forlanger ekstraordinær representantskapsmøte.

Post ut:

Testkomiteen:
Det er kommet mail fra flere som har meldt seg på  MH-test som ikke har mottatt svar.
Det mangler dokumentasjon på K-test den 24.april som skal være sendt inn i juli.

Tilsyn Trønderenergi:
Ikke store avvik. Utbedring  av feil vil bli gjennomført. Trond Eriksen har kontakt med elektriker.

Agilitystevne

Bjørn og Unni har ansvar .
Drift og vedlikehold klipper plener og legger ut strømkabler.

Kurskomiteen:
Skal arrangere en adventcup med utdeling av premier på jubileumsfesten.

Jubileumsfest:

Styret vedtok å sponse en del av kuvertprisen. Pris pr. pers. Blir da kr. 400,- inkl. En velkomstdrink.
Vi kan velge å betale med kort eller faktura i forkant.

Nokas:
Har vært i kontakt med Nokas ang. sperring av en kode til dørlåsen- Dette er gjennomført og ny kode er laget. Har spurt om et tilbud på kodelås på ytterdør. De skulle sende et tilbud.


Sendt krans til Harry Lyders begravelse. Trond Aagesen og Erik Skamfer representerte.

Protokoll nr 8 2019

 

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

16.09.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.10.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

 

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mail fra Nidaros Brukshundklubb vedrørende avtale med grunneierne vedrørende forventede utgifter på vedlikehold av vei

Mail fra Hvit Gjeterhundklubb der de søker om å få låne/leie testløypa vår til MH test i 2020

Mail fra Jari Partanen med forespørsel om å få være dommerelev på vår utstilling den 21.09.19

Fra NKK mail om ”søking av kongepokal” for arrangører av Norgesmesterskap 2020.

Mottatt svar fra NKK der vi har fått flyttet utstilling og RIK- prøver til 26. og 27. Oktober

Fra NKK :RIK og  brukshundprøver den 21.08.19 ref.nr.

84-19045 er anerkjent

Fra NKK. Mottatt mail vedrørende innsøking av prøver for 2020. Oversendt Annett.

Mottatt fra NKK informasjon vedrørende innstilling av arrangementer i forbindelse med utbrudd av sykdom på hund

Fra NKK brev om registreringsplikt i merverdighetsregisteret.

Roger

Post ut:

Sendt svar til Hvit Gjeterhundklubb der vi avslår utleie/lån av testløypa til MH-test. Vi låner ikke ut til konkurrerende virksomhet.

Sendt svar til Jari Partanen der vi varsler om at arrangementet den 21.09 er søkt utsatt til den 26.10.19

Søknad fra Utstillings- og brukshundkomiteens leder Annett Bäck der vi søker om å flytte utstilling refnr. 190573  til 26.oktober og RIK-prøver ref-nr. 84-19057 flyttes 27.oktober

Mottatt takk for oppmerksomhet fra Bjørn Karlsen i forbindelse med hans 60-års dag

Sendt bårebukett i forbindelse med Toril Thane Larsens bortgang

Avlysninger:

·          Agilitystevne med Gauldal hundeklubb

·          Kurs for instruktører med instruktør Tore Lislevann

Arrangementer som kan være i faresonen:

·          MH-test helga 28.og 29. 09.

·          RIK- grunnkurs med Arvid  Hagen den 28.og 29.19. Det vil bli gitt beskjed til Arvid Hagen og deltakerne etter møtet i NKK / mattilsynet mandag 23.09.19 om kurset vil bli gjennomført.  Hvis det ikke blir gjennomført så får kursdeltakerne igjen kursavgift. Lene Sølberg varsler  Arvid Hagen.

Avlsgodkjenning av hund.

Hanne (avlskontakt) tar kontakt med HS vedrørende avlskåring av hund når vi er i den situasjonen vi er i. (Forespørsel fra medlem som skal parre hund og trenger avlskåring.)

Jakker og vester:

Nå er disse ankommer og det blir lagt ut på hjemmesida med tidspunkt for å hente disse.

Jubileumsfest:

Vi går for runde bord. Opprettholder kuvertpris på kr. 625,-. Tar kontakt med hotellet om innhold i menyen. Påmeldingsfrist og betalingsfrist 1. November.
Snakk med Liv ang bilder, historier fra klubben
Snakk med Ellinor Antonsen om hun har noe historisk materiale liggende

Drift og vedlikehold:

To varmeovner er ødelagt termostat. Forespørsel om vi kan bytte ut disse med en varmepumpe. Drift og vedlikehold innhenter priser.