Protokoll nr 1 2020

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

19.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.02.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK  K-Test 24.04.19 ref.nr. 80-19003 er anerkjent.

Mottatt mail fra 4 avdelinger vedrørende referat fra ekstraordinært rep.møte.

Mottatt henvendelse fra Odd Skar vedrørende lån av hele Stavsøra for førerhundkurs den 13. juni.

Post ut:
Sendt mail til medlem vedrørende kurs til Tore Lislevand.

Odd Skar er varslet om at den datoen er det allerede utlånt .

Generalforsamling:

Gjennomgang av styrets årsberetning, regnskap og budsjett
Forslag til nedleggelse av redaksjonskomiteen.

Utlån av baner i 2020

13.-14. juni 2020 Nidaros Agility

22. – 23. august 2020 Nidaros Agility

12. – 13. september 2020 Gauldal hundeklubb

Andre reserverte datoer:

7. mars 2020 kl. 13.00 Kickoff tillitsvalgte:

25.mars 2020  kl. 19.30 Medlemsmøte med gjennomgang av rep.mappa.

Protokoll nr 2 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

04.02.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.03.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK forslag på kandidater til NKK Sporthundkomite RIK for 2 år og Mentaltest for 1 år.

Post ut:
Sendt til HS innkalling, protokoll fra vår generalforsamling.

Sendt til valgkomiteen sentralt forslag på kandidater til styreverv i HS.

Sendt til HS liste over delegater som skal til repmøte.

Sendt bårebukett til Thor Moens begravelse.

Testkomiteen:

Roger skal snakke med Odd Inge Christensen vedrørende dommere til testen april 2020.

HS:

Roger ringer rundt for å finne potensielle kandidater til HS.

Seminar for instruktører:

Oppfordre Lene til å snakke med Morten om han er interessert i å være med.

Hanne/Hilde

Roger

Protokoll nr 3 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.03.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK informasjon om hvordan vi agerer på utstillinger / prøver under coronavirusutbruddet.

Fra NKK informasjon om samling for Ettersøk videregående- kursinstruktør og ressursgruppesamling på Honne, Biri

Mottatt forespørsel fra Christoffer Andersen, ungdomsansvarlig i HS som ønsker å komme til vår avdeling i tidsrommet 3.-5. juli

Mottatt søknad fra medlem om å få støtte til samling for IGP-figuranter

Fra NKK fått melding om at MH-testen høsten 2019 er ferdigmeldt men at papirene ikke er mottatt hos NKK. Roger er på saken.

Post ut:

Styret har sagt seg villig til å la ungdomsgruppa komme på samling i Trondheim Ungdomsansvarlig underrettet.

Styret har innvilget søknad om støtte til IGP figurantsamling

Sendt mail til Ann Mari Nordløkken vedrørende agilitystevnet til Gauldal hundeklubb

Regionmøte NKK 30.03.20

Avd. Nordenfjeldske blir representert med Roger Svendsen, Bjørn Karlsen og Liv Evjen

Treningsavgift

Hilde har sendt ut mail til medlemmene i avdelingen vedrørende betaling av treningsavgift

Vaffelvakt

Hilde har satt opp vaffelvakter for første halvår. De er sendt medlemmer, ligger på Øra og på hjemmesida.

Representanter fra styret opp mot komiteene.

Per Taksgård –           Drift- og vedlikehold

Bjørn Karlsen –         Brukshundkomiteen

Hanne N. Lilleberg – Kurskomiteen

Hilde A. Eriksen –     Støttekomiteen

Lars Hoem –             Lydighetskomiteen

Roger Svendsen –   Testkomiteen

Unni Wikstrøm -      Utstillingskomiteen

Bredbånd

Lars sjekker ut prisene på en router for å ha på Øra.

Offentlig post:

Sendes fra Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styret har utnevnt:

Rik-Ansvarlig – Trond Eriksen

Valpekontakt – Trond Eriksen

Nye regler for startpistol:

Hilde ringer politiet for å høre om våre startpistoler må registreres

Utstilling 21.mars

Ringsekretær og skriver på plass, pokaler er ok, Bjørn Karlsen henter dommer.

  

Medlemsmøte 25.mars

Gjennomgang av Rep-mappa

Kickoffmøte

med tillitsvalgte 7.mars

Telt:

Sjekk ut pris på nytt stortelt.

Protokoll nr 4 2020

Møtetittel:

 Styremøter 10.03.20 – 08.04.20

Referent:

Neste møte:             

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 

Sakliste      

 

 

 

 

Dato:

Telefonmøter - Coronaperioden

Ansvarlig

Frist

10.03.20

Tlf.møte vedr. Coronaviruset. Vi følger utviklingen nøye og forholder oss til anbefalinger/råd fra FHI og NKK

Legges ut på FB og vår hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

12.03.20

Tlf. møte tordag formiddag. Vårt arrangement helgen 21-22. mars avlyses

Oppdatering legges ut på FB og vår hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

Flybilletter og hotellrom avbestilles v/Hilde E.

16.03.20

Tlf. møte. Alt av arrangement, møter og organisert aktivitet t.o.m. påsken 2020 avlyses/flyttes

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

Styremøte 22.03.20 Gjennomgang av rep.mappa utgår.

Medlemsmøte 25.03.20 Gjennomgang av rep.mappa utgår.

26.03.20

Tlf. møte torsdag formiddag. Perioden med utsettelser/avlysninger utvides til å gjelde t.o.m. 29.04.20

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

31.03.20

P.g.a ny våpenlov:

Søknad om våpenlisenser til 9 mm knall/startrevolvere sendt til politiet v/Roger

 

 

05.04.20

Kasserer og leder i møte med revisorer
vedr. MVA

08.04.20

Tlf. møte onsdag formiddag. Perioden med utsettelser/avlysninger utvides til å gjelde fram til 15.06.20.
Mail sendt alle tillitsvalgte v/Roger
Fly og hotellrom avbestilt v/Hilde

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres