KUNNGJØRING

Kunngjøring:

Generalforsamling i Norsk Schäferhund Klub Avd. Nordenfjeldske avholdes i Klubbhuset på Stavsøra søndag 11.februar 2018 kl. 13.00

Frist for innsending:

Forslag og saker som skal opp på generalforsamlingen må være Styret i hende innen 14.januar 2018

Ferdig innkalling blir tilgjengelig på våre nettsider fra 28.januar.

NB! For å være valgbar og ha stemmerett må kontingent for 2018 være betalt.

Styret

 

Påmelding på kurs

If you want more information fill in this form. You will be contacted as soon as possible. Please fill in all required fields.

DIN SØKNAD VIL BLI VIDEREBEFORDRET TIL VÅR KURSANSVARLIG, SOM KOMMER Å GI DEG NÆRMERE INFORMASJON.