Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske

TRENINGSTIDER 2020

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

                   Treningstider Stavsøra 2020:

             Onsdag: Utstillingstrening fra kl. 18.00 <

          Torsdag: Lydighet gruppe B kl 18.00-19.00 
                       Gruppe C fra kl 19.00 < 

             Søndag: Utstillingstrening fra kl 12.00 <
                 Lydighet gruppe B kl 12.00-13.00
                      Gruppe C fra kl 13.00 <

Treningstider for LP annonseres på lydighetsgruppas FB-side
 
                                   Info brukeravgift     

                                   Info RIK-lisens