Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske

OPPDATERT ANBEFALING FRA NKK ( COVID 19)


Oppdatert anbefaling fra NKK til klubber pr. 05.11.20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oppdaterte veiledere fra NKK pr. 31.07.2020:


Utstilling

Prøver og aktiviteter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info fra Styret i avd Nordenfjeldske (03.05.20):
F.o.m. 07.05.20 kan det startes opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet, dog med restriksjoner som samsvarer med de gjeldene smittevernbegrensninger presentert av helseminister Høie og kulturminister Raja.
D.v.s. at det nå kan åpnes for kurs,LP, enkelte RIK-prøver, og NKK kåringprøve så lenge de utføres i henhold til de gjeldende smittevernregler (se link under)

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon
Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

Ny info fra NKK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info fra Styret i avd Nordenfjeldske:
Styret har i dag (08.04.20) besluttet å avlyse / utsette alt av arrangement, dugnader, møter og organisert aktivitet i regi av avdelingen frem til 15.06.2020.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mere vedrørende situasjonen.

Koronaviruset - Oppdatert info fra NKK

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info fra Styret i avd Nordenfjeldske:
Styret har i dag (26.03.20) besluttet å avlyse / utsette alt av arrangement, dugnader, møter og organisert aktivitet i regi av avdelingen frem til og med 29.04.2020.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mere vedrørende situasjonen.

Koronaviruset - Oppdatert info fra NKK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info fra Styret i avd Nordenfjeldske:
Styret har i dag (16.03.20) besluttet å avlyse / utsette alt av arrangement, møter og organisert aktivitet i regi av avdelingen frem til og med påsken 2020.
Vi kommer tilbake med mere informasjon når vi vet mere vedrørende situasjonen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14.00 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.
Vedtaket gjelder fra og med 12 mars kl 18.00 til og med 26 mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Dette innebærer i første omgang for avd. Nordenfjeldske at:

Halltrening i ridehall Ekle avlyses
Skue/utstilling/avlskåring og FP 21.- 22.03 avlyses
Medlemsmøte 25.03 avlyses/flyttes
Ingen vaffelvakter i denne perioden.
Mere info kommer etterhvert.

NSchK Avd Nordenfjeldske
Styret