KRITERIER FOR ÅRETS BESTE UTSTILLINGSHUND AVD. NORDENFJELDSKE

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Kriterier for årets beste utstillingshund i avd. Nordenfjeldske

Hann og Tispe/ normalpelset og langhår

Avd. Nordenfjeldskes vårarrangement tysk mønster

Avd. Nordenfjeldskes sommerarrangement off. utstilling

Avd. Nordenfjeldskes sommerarrangement tysk mønster

Avd. Nordenfjeldskes høstarrangement

For utstilling FCI mønster: -Poeng fra plassering i BHK/BTK, de 4 første

-1 BHK/BTK= 5 poeng. 2 BHK/BTK=4 poeng osv

For utstilling tysk mønster – Poeng til de 4 første. 1 JK/UK/AK

SG1 = 4 poeng, SG2 = 3 poeng, SG3= 2 poeng, SG4 =1 poeng

I BK: V1= 5poeng, V2=4 poeng, V3= 3 poeng, V4=2poeng

Hund som deltar på annen aktivitet i avdelingen, så som prøve, LP, LP - cup, Brukshundkåring eller bronsemerke vil få 1 bonuspoeng i tillegg.

Eier må være betalende medlem av Nordenfjeldske ved tellende arrangement.

Eier søker selv inn til utstilingskomiteen innen 1. desember. Må delta på minst 2 arrangement. De 3 beste resultatene teller. 

En hund kan KUN motta premie for årets beste fra en avdeling.