Litt om våre kurs

VALPEKURS

Kursets innhold: Kurset vil gå over 6 kvelder.
Kontakt, samarbeide, lek, etablere forsterker, grunnøvelser, innkalling, miljøtrening, start apportøvelser, innlæring av forbuds-ord,
introdusering til RIK/Bruks/LP/Spor.

Målgruppe: Fra valpen er vaksinert opp mot 6 mnd.


FERDSELSPRØVEKURS

Kursets innhold: Kurset inneholder både teori og praksis.Teorien omhandler tema som går på RIK prøver, særlig FP, adferds-lære,
hvordan lærer hunden de spesifikke øvelsene. 

Motivasjonsjustering i forhold til hver øvelse. 

Mål med kurset: Forberede og lære hund/ hundefører øvelsene og med mål i en ferdselsprøve.  

Målgruppe: Alle med interesse for å lære hunden grunnleggende lydighet men også for de som ønsker å konkurrere med sin hund.

Kurset passer for hunder over 10-12 mnd., med grunnleggende kunnskaper fra før eks. kontakt, sitt, dekk osv.


SPORKURS

Kurset består av innføring i spor. Enten på jorde eller skog. Alternativt begge delene.
Teori og praksis.
Ca. 15 timer


GRUNNKURS RIK

Grunnkurs RIK er et innføringskurs i det internasjonale brukshund-prøveprogrammet. (IGP, SPH, SL)

Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å trene RIK.

Kurset er åpent for alle som er medlem i NKK og/eller samarbeidende klubber.

Kurset går over en helg og omhandler både teori og praktisk trening med hund.

Kurset går over 4 kvelder på hverdag eller en helg og omhandler både teori og praktisk trening med hund.


SPESIALKURS

Slike kurs er: Sporkurs, runderingskurs, feltkurs, IGP-kurs, figurantkurs, instruktørkurs, organisasjonskurs, utstillingskurs, o.l.

Kurs kan sammensettes på mange forskjellige måter. Det kan f.eks. arrangeres kurs i en enkelt øvelse.
Har du et ønske om kurs? Ta kontakt med kurskomiteen for å høre om klubben arrangerer kurs i nettopp det du kunne tenkt deg kurs i.

Slike spesialkurs arrangeres etter forespørsel og behov.


LYDIGHETSKURS

Kursets innhold: Kurset inneholder både teori og praksis. Teorien omhandler slike tema som "flokkens oppbygging", generell adferds-lære,
"hvordan lærer hunden", bruk av motivasjon, innlæring gjennom forsterkning, samt øvelseslære.

Det vil også bli lagt vekt på hvordan man "bygger opp" en øvelse. På utekveldene vil det bli lagt vekt på oppbygning/trening på øvelsene som
fører fram til bronsemerket i dressur (apellmerket), samt øvelsene til lydighet klasse I.
I undervisningen inngår også trening på generell forstyrrelser, og kommandering av hverandre.

Mål med kurset: Kurset vil være fokusert mot konkurranser, og deltakelse på disse. Kurset vil avsluttes med apellmerkeprøve.

Målgruppe: Alle som har vært med på enten klubbens valpeutviklingskurs, grunnkurs, eller tilsvarende.
Det stilles krav om at "basisen" er i orden,
(lek, kontakt, og slike ting som må være på plass før man i det hele tatt kan begynne å jobbe med øvelser) før man blir med på dette kurset.


GRUNNKURS I LYDIGHET/HVERDAGSDRESSUR

Kursets innhold: Kurset inneholder både teori og praksis. Teorien omhandler tema som går på hundens måte å "tenke" på.
Hvordan lærer hunden, hvordan kan vi "lære" hunden noe?

Dette er sentrale spørsmål på dette kurset, og gjennom temaene på teorikvelden, vil man komme med endel forslag til trening av hund,
basert på generell adferds-lære.

På utekveldene vil man trene på en del øvelser, og lære å jobbe med hunden slik at man får en lydig hund som man kan ferdes med overalt.
Det vil også på dette kurset være sterk fokus på dette med å utvikle hundens resurser.

Mål med kurset: Kurset er ment som et tilbud til de som har som mål å få en lydig hund, uten noe fokus på målbare mål eller konkurranser.
Kurset vil omhandle "hverdagsdressur".

Målgruppe: Alle som har lyst til å lære mer om hund og hundehold. Kurset er en naturlig oppfølger etter valpeutviklingskurset.
Kurset passer for hunder fra 7 mnd. og oppover.