Vandrepremier og ærespremier

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

 FOR UTSTILLING 

Kriterier for årets beste utstillingshund i avd. Nordenfjeldske
Hann og Tispe/ normalpelset og langhår

Avd. Nordenfjeldskes vårarrangement tysk mønster
Avd. Nordenfjeldskes sommerarrangement off. utstilling
Avd. Nordenfjeldskes sommerarrangement tysk mønster
Avd. Nordenfjeldskes høstarrangement

For utstilling FCI mønster: -Poeng fra plassering i BHK/BTK, de 4 første
-1 BHK/BTK= 5 poeng. 2 BHK/BTK=4 poeng osv
For utstilling tysk mønster – Poeng til de 4 første. 1 JK/UK/AK
SG1 = 4 poeng, SG2 = 3 poeng, SG3= 2 poeng, SG4 =1 poeng
I BK: V1= 5poeng, V2=4 poeng, V3= 3 poeng, V4=2poeng

Hund som deltar på annen aktivitet i avdelingen, så som prøve, LP, LP - cup, Brukshundkåring eller bronsemerke vil få 1 bonuspoeng i tillegg.

Eier må være betalende medlem av Nordenfjeldske ved tellende arrangement.
Eier søker selv inn til utstilingskomiteen innen 1. desember.
En hund kan KUN motta premie for årets beste fra en avdeling

 
                · HS Ærespremie for Årets Beste utstillingshund totalt 
                       normalpelset og langhår  
Man må være medlem i NSchK og premien gjelder kun schäferhund.
Ved flereierskap utdeles premien kun en gang – fra avdelingen hunden bor.
Poengene regnes ut fra maks 4 tellende utstillingsresultater, hvorav kun 1 NKK utstilling gjelder.
Kun utstillinger arrangert av Norsk Schäferhund Klub og NKK’s internasjonale utstillinger teller.
- Søknad leveres utstillingskomiteen senest 1/11
 
Poengberegning Norsk Vinner
12-18 mnd og 18-24 mnd
SG1 = 35p SG6 = 19p SG11 = 12p SG16 = 7p
SG2 = 30p SG7 = 17p SG12 = 11p SG17 = 6p
SG3 = 27p SG8 = 16p SG13 = 10p SG18 = 5p
SG4 = 23p SG9 = 15p SG14 = 9p SG19 = 4p
SG5 = 21p SG10=14p SG15 = 8p SG20 = 3p
Hunder med SG utover nr. 20 får 1 poeng
Over 24 mnd
VA1=50 V1= 40 V11 = 14
VA2=49 V2 = 35 V12 = 12
VA3=48 V3 = 32 V13 = 10
VA4=47 V4 = 28 V14 = 9
VA5=46 V5 = 26 V15 = 8
VA6=45 V6 = 24 V16 = 7
VA7=44 V7 = 22 V17 = 6
VA8=43 V8 = 20 V18 = 5
VA9=42 V9 = 18 V19 = 4
VA10=41 V10= 16 V20 = 3
Hunder med V utover nr 20 tildeles 1 poeng.
 
Poengberegning Totalarrangement/Norges cupen
12-18 mnd og 18-24 mnd
SG1 = 25p SG6 = 9p
SG2 = 20p SG7 = 7p
SG3 = 17p SG8 = 6p
SG4 = 13p SG9 = 5p
SG5 = 11p SG10=4p
Hunder med SG utover nr. 10 får 1 poeng
Over 24 mnd
V1 = 30 V6 = 14
V2 = 25 V7 = 12
V3 = 22 V8 = 10
V4 = 18 V9 = 8
V5 = 16 V10= 6
Hunder med V utover nr 10 tildeles 2 poeng.

BIR = 30 p
BIM = 25 p
2. BHK/BTK = 20p
3. BHK/BTK = 21p
4. BHK/BTK = 20p
5. med CK = 16
6. med CK = 14
7. med CK = 12
8. med CK = 10
9. med CK = 8
10. med CK = 6

FOR LYDIGHET
HS Ærespremie i Lydighet
Hovestyrets ærespremie i lydighet tildeles den ekvipasjen som gjennom året har oppnådd høyest poeng av 3 stellende stevner, forutsatt er at man er tildelt 1:e premie.  Man må ha deltatt på min. 3 stevner.
Alle klasser deltar på lik linje. Resultatene for klasse I og II ganges med 1,6. 
Forutsetningen er at stevnene skal være terminfestede stevner i Norge pluss NM/Nordisk og VM. Periode 1/11-31/10.
Eier og fører skal være medlem i Nschkl. og kun starte for sin avdeling, hunden skal være Schäferhund. Unntatt er der hvor man representerer Norge.
En forutsetning for utmerkelsen er at eier/fører opptrer i samsvar med retningslinjer gitt av Nschkl.  
Hunden skal være registrert i NKK.
Deltagelse i NM for Schäferhunder og for alle raser, Nordisk og VM gir 10 poeng ekstra. Plassering 1-3 i disse mesterskap gir 20 poeng ekstra.
Poengene legges til oppnådd totalsum for aktuelt stevne. 
Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til sitt avdelingsstyre som videresender søknaden til HBU senest 1 november hvert år.
 
Årets beste lydighetshund kl. Elite i avd Nordenfjeldske.
Tellende stevner er 3 offisielle lyd.stevner, hvorav min. 2 stevner i avd. Nordenfjeldske.
Hunden må være en schäferhund.
Eier må være medlem i Nsch avd. Nordenfjeldske.
Premien går til ekvipasjen som har oppnådd høyest poengsum ved summering av 3 stevner i kl. Elite.
Ved lik poengsum går premien til den ekvipasjen som har høyest poeng i øvelsen
Fri v/fot.
Premien utdeles på julemøtet.
Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til avdelingens lydighetskomite
senest 1 nov. hvert år.
 
Klubbmester
Det kåres en klubbmester i høyeste klassene.  
Hunden skal være schäferhund  
Klubbmesteren må være medlem av avd.Nordenfjeldske.
Klasseinndelingen følger det offisielle reglementet.
Klubbmestertittelen utdeles ved oppnådd 1 premie.
 
Premien deles ut på julemøtet.

FOR BRUKS
HS ÆRESPREMIE I IP (Sch H/IPO/SPH/SL)
Denne skal deles ut til den ekvipasje som gjennom året har oppnådd høyest poeng av 3 tellende stevner, forutsatt at prøven er bestått (T). Slutt predikatet gir poeng iflg. tabell nedenfor. Ved ev. poenglikhet avgjør total poengsum for disse 3 stevnene.  Man må ha deltatt på min. 3 stevner.

Prøvene må være terminfestede stevner i Norge, pluss NM/Nordisk og VM.
Forutsetningen er at stevnene skal arrangeres av Nschkl. eller samarbeidende klubb. Periode 1/11-31/10.
Eier og fører skal være medlem i Nschkl. og starte med schäferhund. En forutsetning for utmerkelsen er at eier/fører opptrer i samsvar med retningslinjer gitt av Nschkl. Hunden skal være registrert i NKK.
Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til sitt avdelingsstyre som videresender søknaden til HBU senest 1 november hvert år.
 
POENGTABELL
                                                  Sch/IPO III                       SL III                                   SPH II                  

 

 

 

 

10 POENG

V (Fremragende)

 

  V (Fremragende)

9 POENG

 

V (Fremragende)

 

8 POENG

SG

 

SG

7 POENG

 

SG

 

6 POENG

G

 

G

5 POENG

 

 

 

4 POENG

T

G

T

3 POENG

 

 

 

2 POENG

 

T

 

1 POENG

 

 

 

 

                                               Sch/IPO II                         SL II                                         SPH I            

 

 

 

 

10 POENG

 

9 POENG

V (Fremragende)

 

8 POENG

V (Fremragende)

V (Fremragende)

7 POENG

SG

 

6 POENG

SG

5 POENG

G

SG

 

4 POENG

 

G

3 POENG

T

G

2 POENG

 

 

T

1 POENG

 

T

 

 
                                               Sch/IPO I                           SL I       

 

 

 

10 POENG

 

 

9 POENG

 

8 POENG

V (Fremragende)

 

7 POENG

 

6 POENG

SG

V (Fremragende)

5 POENG

 

 

4 POENG

G

 

3 POENG

 

SG

2 POENG

T

G

1 POENG

 

T

 
Deltakelse på VM gir 10 poeng ekstra.
Deltakelse på NM og Nordisk gir 2 poeng, plassering i disse mesterskap 1-3 gir 3 poeng ekstra.
 
HS ÆRESPREMIE I Bruks - RRP/RSP/NKK brukshundprøve (NBF) 
Denne skal deles ut til den ekvipasje som gjennom året har oppnådd høyest poeng av 3 tellende stevner, forutsatt at prøven er bestått (T)/Godkjent.  Slutt predikatet/slutt sum gir poeng iflg. tabell nedenfor. Ved ev. poenglikhet avgjør total prosent av maks poeng for disse 3 stevnene. Man må ha deltatt på min. 3 stevner.
I tillegg gjelder krav for min. poeng i Gr. A og B.
Prøvene må være terminfestede stevner i Norge.
Forutsetningen er at stevnene skal arrangeres av Nschkl. eller samarbeidende klubb. Periode 1/11-31/10.
Eier og fører skal være medlem i Nschkl. og starte med Schäferhund. En forutsetning for utmerkelsen er at eier/fører opptrer i samsvar med retningslinjer gitt av Nschkl. Hunden skal være registrert i NKK.
Eier/fører sender uoppfordret inn skjema til sitt avdelingsstyre som videresender søknaden til HBU senest 1 november hvert år.
 
POENGTABELL   
                      NKK Brukshundprøvepr.  A           RRP/RSP 3        

 

 

 

10 POENG

Min. 600 poeng

V (Fremragende)

9 POENG

 

8 POENG

Cert

SG

7 POENG

 

 

6 POENG

Min. 440 poeng

G

5 POENG

 

 

4 POENG

Min. 325 poeng

T

3 POENG

 

 

2 POENG

 

 

1 POENG

 

 

                         NKK Brukshundprøvepr.  B             RRP/RSP 2       

 

 

 

10 POENG

 

9 POENG

Min. 540 poeng

V (Fremragende)

8 POENG

7 POENG

Min. 480 poeng

SG

6 POENG

5 POENG

Min. 390 poeng

G

4 POENG

 

3 POENG

Min. 300 poeng

T

2 POENG

 

 

1 POENG

 

 

           NKK Brukshundprøvepr.                   RRP/RSP 1                         NKK Brukshundprøvepr.  D 

 

 

 

 

 

10 POENG

 

 

 

9 POENG

 

 

8 POENG

Min. 540 poeng

V (Fremragende)

 

7 POENG

 

 

6 POENG

Min. 480 poeng

SG

 

5 POENG

 

 

 

4 POENG

Min. 390 poeng

G

Min. 300 poeng

3 POENG

 

 

Min. 224 poeng

2 POENG

Min. 300 poeng

T

Min. 160 poeng

1 POENG

 

 

 

 
Deltakelse på NM gir 2 poeng, plassering i dette mesterskap 1-3 gir 3 poeng ekstra.
 
KLUBBMESTERE I BRUKS 
Hunden må være en schäferhund.
Eieren  må være medlem av NSch. Avd Nordenfjeldske.  
Konkurranse på klubbmesterskap - terminfestet arrangement 
Premien deles ut på klubbens julebord