Info fra styret

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

Medlemsmøter og styremøter 2020

Neste styremøte: 09.11.2020 kl 18.30                                              

Neste medlemsmøte: 

Saker som ønskes tatt opp i styret, må være styret i hende

senest en uke før neste styremøte.

Protokoller/møtereferater: Se meny til venstre

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                      Testkomiteen

Hilde A. Eriksen                       Støttekomiteen

Per Taksgård                           Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg        Kurskomiteen

Bjørn Karlsen                           Brukshundkomiteen

Lars Hoem                               Lydighetskomiteen