Info fra styret

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

Medlemsmøter og styremøter 2021

Neste styremøte:                                               

Neste medlemsmøte: 27 april 2021

Saker som ønskes tatt opp i styret, må være styret i hende

senest en uke før neste styremøte.

Protokoller/møtereferater: Se meny til venstre

Styrets representanter inn mot komiteene:

Hilde A. Eriksen                       Testkomiteen 

Per Taksgård                           Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg        Kurskomiteen + støttekomiteen 

Bjørn Karlsen                           Brukshundkomiteen

Lars Hoem                               Lydighetskomiteen