Protokoll nr. 2 2018

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 18.02.18
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 03.03.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mottatt fra HS mail der de ønsker oversikt over delegater til rep.møte.

Mottatt fra HS oversikt over frister for innsending av forslag til rep.møte.

Mottatt fra NKK beskjed om at 2 prøver ikke er anerkjent.

Post ut: Sendt svar på høringsforslag til HS vedrørende Norsk Vinner

Sendt til Valgkomiteen i HS forslag på to kandidater til Hovedstyret. Det gjelder kasserer og Leder i HBU

Sendt til HS sekretær oversikt over delegater på rep.møte

Oversendt til HS innkalling til vår generalforsamling og referat fra generalforsamling i avd. Nordenfjeldske.

.Rep.Møte:

Hilde ordner med flybilletter til delegatene Unni har sendt inn oversikt over hvem som skal være med , det være seg delegater, varamedlem og observatører.

Regionalmøte NKK:

Dato er 11. April kl. 19.00. Da møter Roger, Trond og Liv Evjen

Ikke anerkjente prøver fra NKK:

Roger tar kontakt med testkomiteens leder.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen:        Trond Aagesen

Utstillingskomiteen           Unni Wikstrøm

Lydighetskomiteen             Roger Svendsen

Testkomiteen                       Hilde Aspaas Eriksen

Drift og vedlikehold           Per Taksgård

Støttekomiteen                     Hanne Nordgaard Lilleberg

Kurskomiteen                       Lene Sølberg

Kickoffmøte med tillitsvalgte og oppdrettere 03.03.18

Medlemsmøte den 04.04.18 med gjennomgang av rep.mappa.