Protokoll nr 3 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 03.04.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 06.05.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

.

Post ut:

Sendt oversikt til HS vedrørende hvem som representerer avd. Nordenfjeldske på rep. Møte.

Valpeshow alle raser:

Diskuterte hvorvidt vi skal gjennomføre dette i 2018. Tar det opp som sak på medlemsmøte. Konkluderer på neste styremøte

Stavsøra:

Det skal være en ny befaring med Melhus kommune, Fylkesmannen, grunneierne og Roger på Stavsøra i den nærmeste framtid.

Årsmøtemappa:

Gjennomgang av årsmøtemappa før medlemsmøte den 04.04.18