Protokoll nr 4 2018

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 06.05.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 05.06.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

.Mottatt forespørsel fra Gauldal hundeklubb om leie av bane den 1.-2. September og leie av bane i forbindelse med kurs den 4. -7. Juli

Mottatt mail fra HBU vedrørende kurs for figuranter

Mottatt fra HS forespørsel om å sponse NM i bruks og Norsk Vinner 2018

Post ut: Sendt mail til Gauldal hundeklubb der de får leie bane den 1. – 2. September. Den 4. – 7. Juli ble negativt da det vil gå ut over medlemmenes treningsmuligheter.

Sendt forespørsel til vår figurant om han hadde mulighet til å delta.

Valpeshow alle raser:

Dette vil ikke bli gjennomført i 2018 da det ikke er noen som er interessert å hjelpe til. Vi prøver å få satt ned en gruppe som kan jobbe med dette fram til 2019 og få til et arrangement i forbindelse med vårt jubileumsår. Er det noen der ute som er interessert, ta kontakt med noen i styret.

Sponsing: Styret har vedtatt å sponse Norsk Vinner 2018 med kr. 2.500,-og NM i bruks 2018 med kr. 2.500,- (gullpakke)

Valpekupong:

Revidere brev som sendes til oppdretter vedrørende valpekuponger. Dette på bakgrunn av at vi har oppdrettere som har oppdrett av flere raser. Dette er et tilbud for schàferhunder.

Medlemsmøte:

Prøv å få tak i foredragsholdere. Roger sjekker med Guri Kårvatn.

Leieavtale på Stavsøra:

Enig med grunneier om at vi begynner å se på et forslag til ny leieavtale.

Pinsearrangement:

Alle involverte har dette under kontroll.

Ansvarlige for agilitystevnene:

Den 9.og 10. Juni: Lene, Hilde og Unni Den 18. Og 19. August: Roger, Per og Trond Den 1. Og 2. September: Hele styret.

Per involverer Drift og vedlikehold med baneklipping og strøm til camping.