Protokoll nr 5 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 05.06.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.08.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt pressemelding fra NKK der de informerer om at administrerende direktør Trine Hage skal slutte.

Mottatt klage fra medlem om et annet medlems hund etter overfall og bitt.

Mottatt flere muntlige klager på en person som går med hund i langline på Øra. Personen tar ikke hensyn til andre ved trening eller prøver på banene. Roger tar kontakt med vedkommende.

Post ut:

Sendt brev til eier av hund som har bitt et annet medlem av klubben.

Roger har sendt takkemail til alle sponsorer av loddpremier til inntekt for juniorhandlerne.

Stavsøra:

Her har fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse. Saken ligger nå hos Melhus kommune.

Drift og vedlikehold:

De skal kalle inn til dugnad med alle komiteene for rydding i container.

Evaluering av LD-arrangementet

Bør settes ned en egen komite/gruppe for å organisere kamerataften.

Det må legges ut kart over camping på hjemmesida slik at det kan bookes plass direkte på web.

Det må deles ut bonger til de som skal ha servering under arrangementet. Komitelederne ordner med dette.

I annonse må det stå at vi har bankterminal.

Hektisk men godt gjennomført arrangement.

Medlemsmøte:

Guri Kårvatn har sagt seg villig til å holde foredrag. Hun kommer tilbake med dato som passer.

NM i bruks:

Da vi er med og sponser dette arrangementet må vi få inn annonse for høstarrangementet vårt i katalogen. Unni snakker med Annett.

Toaletter:

Sjekk at vi står på tømmeplanen til Melhus kommune. Hilde undersøker

Førstehjelpskrinet:

Hilde Vegsund går gjennom dette og oppgraderer det.