Protokoll nr 6 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.08.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 18.09.18

Navn, Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK info om hundens dag i juni. Frist for saker til representantskapet i NKK og ny løsning på klubbmail.

Mottatt kopi av brev sendt HS / HBU fra medlem i avd. Nordenfjeldske vedrørende lydighet på Norsk vinner.

Fra NKK informasjon om strengere restriksjoner ved avlysning av terminfestede arrangement/prøver.

Fra NKK: Rik og brukshundprøver den 18.05.18 refnr. 84-18032 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 21.05.18 refnr. 84-18034 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 11.03.18 refnr. 84-18002 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 08.07.18 refnr. 84-18055 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 20.06.18 refnr. 84-18049 er anerkjent.

Mentalbeskrivelse Hund den 21.04.18 refnr. 87-18001 er anerkjent.

Funksjonsanalyse den 22.04.2018 med refnr. 81-19002 er anerkjent.

Fra Posten melding om ny postadresse til vår postboks.

Post ut:

Sendt mail til NBF v/ Ellinor Antonsen vedrørende leie av lokaler til kurs 13. Og 14. Oktober.

Sendt mail til Gauldal hundeklubb vedrørende leie av bane til agilitystevne.

Sendt takkemail til alle som har sponset premier til loddsalget til inntekt for juniorhandlerne.

Unni

Unni

Roger

Avventer svar fra NKK vedrørende Brukshundkåring i forbindelse med klubbmesterskapet.

Agilitystevne 18. og 19. august er det Per, Trond og Roger som har ansvaret for. Hanne handler inn.

Agilitystevne 1. og 2. september.

Medlemsmøte: Oktober, emne? Foredrag?

Julebord 2018 blir på Stavsøra. Kommer tilbake med dato. 8. desember?

Se på kandidater til Fårehunden.

Hotell er bestilt til utstilling og lydighetsdommerne til høststevnet på Scandic Lerkendal.

Søknad mva-godtgjørelse / mva kompensasjon fra NKK.

Annett          

Styret

Styret

Styret

Styret

Hilde

Hilde