Protokoll nr 7 2018

  

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 18.09.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 15.10.2018
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt fra HAR skjema for søknad på utstillinger/ lydighet for 2019

Mottatt fra HBU info. Om søknad for bruksprøver for neste sesong.

Fra NKK mottatt brev der de informerer om innhenting av politiattest for de instruktører som er i befatning med mindreårige på kurs.

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøver 19.05.2018, Ref.nr. 12-180645 er anerkjent.

Post ut: Søknadskjema fra HAR oversendt utstillingskomiteen og lydighetskomiteen.

Søknadskjema om brukshundprøver oversendt     brukshundkomiteen.

Fårehunden:

Gikk gjennom aktuelle kandidater og kom fram til de vi skal søke for.

Høstutstillingen:

Fikk endret hotell for dommerne fra Scandic Lerkendal til vårt vanlige hotell på Tiller (Melkekartongen)

Lydighetskomiteen henter dommeren på lørdag.

Geir W. henter utstillingsdommeren på fredag kveld.

Kamerataften blir på Øra denne gang. Prøver å få til en ”Oktoberfest”

Julemøte:

Dato ble 1. Desember 2018 kl. 19.30 på Stavsøra. Tradisjonell julemat. Hanne bestiller mat. Spør Hilde S. Om hun lager riskrem og Unni W om hun lager multekrem.

Medlemsmøte:

Det vil bli medlemsmøte den 17.10 kl. 19.30 på Stavsøra.

Valpeshow alle raser:

Gjennomføring på vårparten, Kanskje motsatt dag som vi har tysk mønster. Få satt sammen en gruppe som kan jobbe med dette. Planlegger og ordne med gavepremier. Vi kan ha påmelding gjennom kennelklubben. Sparer en god del ressurser på det.