Protokoll nr 8 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 15.10.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 12.11.2018
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt fra HS forespørsel om å være teknisk arrangør av IPO NM SPH NM for 2019

Fra NKK RIK og Brukshundprøver, den 22.08.2018 med ref.nr. 84-18059 .: Prøve anerkjent.

Mottatt mail fra NKK hvor de orienterte om at NKK mailen legges ned.

Mottatt brev fra NKK om klubbers eventuelle skatteplikt og registrering i merverdighetsregisteret.

Post ut: Oversendt forespørsel fra HS ang. IPO NM og SPH NM for 2019 til brukshundkomiteen

Roger informerte om allmøte med NKK vedrørende     ”en plass å være for hundefolket”

Valpeshow:

Dette blir tema på medlemsmøte

Regnskap:

Gjennomgang av regnskap for utstillingene 2018.