Protokoll nr 9 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 12.11.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 14.01.2019
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 21.09.18 ref.nr. 84-18076 er anerkjent

Fra NKK utstilling og lydighetsprøve, 22.09.18 ref.nr 12-180217 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 23.09.18 ref.nr. 84-18083 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 20.10.18 ref.nr. 84-18097 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 21.09.18 ref.nr. 84-18103 er anerkjent

Mottatt svar fra ordensrådet vedrørende søknad om fårehunden

Mottatt fra HS orientering om disiplinærsaker på medlemmer i Norsk Schäferhund klubb.

Mottatt svar fra brukshundkomiteen vedrørende forespørsel om å arrangere IPO NM 2019

Mottatt søknad fra kurskomiteen vedrørende IPO seminar desember 2018 Mottatt fra NKK orientering om vedtak om elektroniske kritikker fra 01.01.2019

Mottatt fra HAR /HBU terminlister for 2019 / 20 for korrekturlesning. Oversendt bruks og utstillingskomite.

Mottatt fra HS oppfordring til å kartlegge ønsker når det gjelder dommervalg på Norsk Vinner. Mottatt fra NKK Trøndelag informasjon om møte den 20/11 vedrørende ”et sted å være”

Mottatt fra NKK informasjon om søknad om Konge-og eller NKK pokal for 2019

Fra NKK mottatt sakspapirene for representantskapsmøte.

Post ut: Sendt søknad til HBU vedrørende     søknad om å arrangere IPO NM 2019

Sendt til HS søknad om HS ærespremie for 2018

Kunngjøring av generalforsamling legges ut på hjemmesida Sendt mail til komiteene om innsending av årsberetning for 2018.

IPO seminar

Styret stiller seg positiv til IPO seminar i desember. Komiteen v/ Hilde Vegsund er orientert

Elektroniske kritikker:

Styret har en PC som står til disposisjon. Videre må vi gå til innkjøp av brebånd. Saken tas på neste møte.

Vurdering av skatt og MVA registrering for klubber .

Mottatt rapport fra Statautorisert revisor Olafsen AS der de konkluderte med at vi ikke er MVA pliktig.

Purring av rapport på oppdretter sent til HAR

Hanne purrer mail sendt fra avlskontaktene til HAR den 20.januar

Frister i forbindelse med generalforsamling:

Forslag til saker som skal opp til generalforsamlingen må være styret i hende innen 12. Januar 2019 Frist for komiteene til å sende inn årsberetning er 20.12.18 Innkalling klar på hjemmesida fra 26. Januar 2019.

Send julekort til æresmedlem.

Julemøte:

Unni tar imot påmeldinger. Hanne bestiller mat. Hilde og Hanne handler inn gløgg og pynt. Trond handler inn drikke. Dekking av bord på fredag er Hanne ansvarlig og trekker med seg de hun trenger for hjelp.

Gaver til bidragsytere:

Hilde handler inn.

80-års jubileum:

Deltakergaver til alle arrangement?? Diskusjon om hva vi skal ha. Hilde skaffer brosjyrer hos SmartProfil

Uttilling vinter/vår:

Tysk mønster avholdes 7. April. Patric Blomquist er dommer.