Protokoll nr 1 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.01.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 15.09.18 ref.nr. 81-18026 er anerkjent
Fra NKK : Funksjonsanalyse 16.09.18 ref.nr. 81-18011 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 23.06.18 ref.nr. 87-18020 er anerkjent
Fra NKK : Mentalbeskrivelse av hund 224.06.18 ref.nr. 87-18021 er anerkjent
Mottatt fra HS v/valgkomiteen oversikt over verv som er på valg
Mottatt fra HBU invitasjon for våre dommere til samling 10.februar på Gardemoen
Mottatt fra HS dato for representantskapsmøte 2019
Mottatt fra HS informasjon der vi må sjekke informasjonen om avdelingen på NKK`s sider

Post ut:
Oversendt mail fra HBU til våre brukshunddommere vedrørende samling på Gardemoen 10. februar

Utstilling Tysk mønster:
Utstilling etter Tysk mønster er flyttet til 30. mars 2019 da opprinnelig dato sammenfalt med representantskapsmøte

Årsmøte:

Hadde en gjennomgang av årsberetningen fra styret

Gikk gjennom regnskapet

Satte opp budsjett for 2019

IPO NM:

Avd. Nordenfjeldske ved brukshundkomiteen skal arrangere IPO NM 30.august – 1. September 2019