Protokoll nr 2 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 24.02.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 27.03.19 
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Bjørn Karlsen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lars Hoem  X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist
 Post inn:

Mottatt fra HS ”ny forskrift om momskompensasjon”
Mottatt fra Valgkomiteen HS liste over tillitsvalgte som er på valg
Mottatt fra Fylkesmannen i Trøndelag
  ”Vurdering av Melhus kommunes endringsforslag til detaljregulering av Stavsøra”
Mottatt fra HBU informasjon om Schäferhund uka på Sølen 2019.
Mottatt fra Gauldal hundeklubb søknad om å få leie bane i forbindelse med agilitystevne 7.-8. September 2019

Post ut:
 Sendt forslag på 2 kandidater til valgkomiteen sentralt
Sendt til HS deltakerliste på rep.møte
Sendt HS generalforsamlingsinnkalling med protokoll fra vårt årsmøte
Sendt forslag fra avd. Nordenfjeldske til rep.møte vedrørende endring av HAR

Årsmøte NKK region Trøndelag 02.04.2019
Fra avd. Nordenfjeldske møter Roger, Bjørn og æresmedlem Liv

Utleie til Gauldal hundeklubb 7. og 8. September

Hanne snakker med Erik Skamfer vedrørende ansvar for kjøkken på dette stevnet. Dette er et stevne som kolliderer med Tysk vinner og derfor må vi søke hjelp.
Per tar eventuelt på seg klipping av plen og div. utearbeid.

Stavsøra:
Gjennomgang av brev fra fylkesmannen. Roger skal ha nytt møte med grunneier i løpet av uka.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen  Bjørn Karlsen

Testkomiteen            Hilde Eriksen

Kurskomiteen           Hanne N. Lilleberg

Utstillingskomiteen  Unni Wikstrøm

Drift og vedlikehold  Per Taksgård

Støttekomiteen          Hanne N. Lilleberg

Lydighetskomiteen   Roger Svendsen

Rikansvarlig: Hilde Vegsund er spurt og sagt ja.

Avslkontakt: Trond Aagesen er spurt og sagt ja.

Kickoffmøte: 9. Mars kl. 13.00 på Stavsøra

Styremøte 27. mars kl. 18.30

Gjennomgang av rep.mappa  3. April kl. 19.30

Snakk med Annett/Geir vedrørende de nye IGP reglene. Skal lage litt info om temaet til hjemmesiden. Og videre blir dette et tema på neste medlemsmøte.

Snakk med Ola og kurskomiteen vedrørende kurs for figuranter og testledere.

Trønderdommer’n leier på Stavsøra tirsdag den 26. mars. Kveldsarrangement. Liv Evjen ansvarlig.