Protokoll nr 3 2019

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 27.03.2019
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 24.04.2019
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen x                           
Bjørn Karlsen x
Hilde Eriksen x
Unni Wikstrøm x
Hanne Nordgaard Lilleberg x
Lars Hoem  x
Per Taksgård x
       

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

  Post inn:

NKK : Mail vedr. mva-plikt

HBU: Invitasjon figurantsamling/ kurs alle nivå

Kurskomiteen: Forespørsel vedrørende kurs i RIK lydighet med Catrine Sallaup som instruktør.

Agility Nidaros: Mail fra Arne Johnsen, forespørsel om lån av en bane den 15. - 16. juni 2019 og 17. - 18. august 2019.

Kurskomiteen: Mottatt referat fra Kurskomiteens møte. 

   
 

Post ut:
Sendt svar til kurskomiteen v/Lene Sølberg der de får positiv tilbakemelding om å planlegge et RIK lydighetskurs.

Sendt svar til Nidaros agility med positiv tilbakemelding om lån av en bane til agilitykonkurranser 2019.

Send forespørsel til HS sekretær vedrørende skriv til NKK om momsplikt.
Invitasjon figurantsamling / kurs videresendt til våre medlemmer

 

 

Testkomiteen:

Det skal arrangeres kurs for testledere og instruktører for MH, FUNK og K-test.  Ola er forespurt og skal finne en dato. Foreløpig ikke fått tilbakemelding
Styret mener at et slikt kurs skal utlyses snarest mulig. Vi har flere medlemmer som ønsker å gjennomføre et slikt kurs. Lene tar kontakt med leder for test.
 
Når det gjelder tester så er det en del som  har sendt purringer for ikke å ha fått tilbakemeldinger på påmelding til test.

Kurs:                                                                                                                                Alle våre kurs som skal utlyses gjennom kurskomiteen, Komiteer som ønsker kurs henvender seg til kurskomiteen for planlegging/gjennomføring.
Vi må ha oversikt over kurs og samlinger slik at de utlyses gjennom riktige kanaler.

Medlemsmøte:

Vi annonserer medlemsmøte 30. april med referat fra representantskapsmøte. Tema vil være: nye regler ved RIK/IGP v/Annett Bäck og Geir Flønes

Utstilling:

Skue /utstilling tysk mønster den 30.mars gjennomføres i ridehall på Eklespannet. Vi har vært så heldige å få låne hallen til Nina og Arvid Ekle vederlagsfritt. Vi har også fått låne transportable toaletter via Morten L. Misund.

Utlån 2019 fordeling:
15. – 16. Juni Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Hilde Eriksen, Hanne Lilleberg, Roger Svendsen

29. juni. Hvit gjeterhund rasespesial 1 dags stevne
Fra styret: Per Taksgård, Lars Hoem

17. – 18. August Nidaros Agility – 2 dagers stevne
Fra styret: Bjørn karlsen, Unni Wikstrøm

7. – 8. September Gauldal Agility – 2 dagers stevne
Hilde og Erik Skamfer organiserer denne helgen

Drift og vedlikehold involveres i alle helgene

80-års jubileum
Deltakerpremier, sjekke priser håndkle, drikkeflaske, godbit-pose med logo.

Diverse:

Vipps er bestilt, tas i bruk første gang på vinterstevnet.
Sjekk pris på supplering av nøkler til klubbhuset 5 - 10 stk.
Sendt krans til Irene Valstads bisettelse (døde 23. mars 2019)
Innkjøp av verktøyskrin til drift og vedlikehold (Trond Eriksen)