Protokoll nr 4 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

24.04.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:            

14.05.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

       

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra medlem med klage på annet medlem

Post ut:
Roger sendt svar til medlem at dette er oversendt DU for videre behandling. Styret i avd. Nordenfjeldske tar ikke stilling til dette.

Dørlås på Stavsøra
Sjekk med Nokas (vårt alarmselskap) om nytt kodelås på ytterdør. Dette på bakgrunn av at mange nøkler er på avveie og det koster mye å få kopiert nye.

Deltakerpremier:
Disse er ankommet. Det ble kjøpt inn sitteunderlag og drikkeflasker med logo.

Figurant-/testlederkurs.
Kurset er fulltegnet og kursholdere blir Lise og Sverre Kirkemo. Kurset avholdes i pinsen.

Valpeshow alle raser.
Mulig dato blir 24. August.
Gruppa består av Ingvild Suren Eggan, Mette Vikan, Morten Jakobsen og Tove Aaram
Ingvild var på styremøte og fortalte om deres planer. Hun skulle snakke med Liv Evjen om dommere. Ingvild har hovedansvaret for arrangementet. Hun skal ha dialog med Hanne Lilleberg om fremdriften.

Treningsgruppe Os
Sjekk opp hva som ble skrevet i 2015 vedrørende treningsgruppe på OS. Unni går gjennom post fra 2015.


Unni

 

 

Hilde

 

 

Hanne