Protokoll nr 5 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.05.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.05.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail HS vedrørende sponsing på Norsk Vinner

Post ut:
Sendt svar til HS vedrørende sponsing på Norsk Vinner

Valpeshow alle raser:
Ble gjennomgått forespørsel fra Ingvild vedrørende usikkerhet i forbindelse med valpeshowet. Styret mener hun må først se om det er mulig å få tak i dommere. Vi har veldig mange arrangement i september. Ingvild må avgjøre om valpeshowet skal gjennomføres i høst eller om det skal utsettes til våren 2020.

Jakker / treningsvester:
Her har Hanne gjort en jobb og kommet i kontakt med Canatana for å få informasjon om disse produktene.  På nåværende tidspunkt har Nidaros brukshundklubb disse jakkene for prøving og bestilling. Vi er lovt å få produktene for prøving og eventuelt bestilling. Kommer tilbake til tidspunkt når det er klart.  Prøver å få tak i samme produkter fra Gappay.

Test:
Komiteen må fylles opp med flere medlemmer. Får se om det er noen som er interessert etter kurset for figuranter og testleder som er i pinsehelgen.
Annonsere de to siste MH-testene på hjemmeside og facebook.
Mangler lister over påmeldte til siste test. Snakk med Odd Inge

Trønderenergi:
Prøv å få utsatt kontrollen på det elektriske anlegget til over sommeren

Norsk Vinner:
Styret har vedtatt å sponse Norsk vinner med kr. 1000,- for annonse i katalogen og 3 klasser à kr. 500,-. Totalt kr. 2500,-

Skilt:
Produsere nye skilt med opplysninger om lufting, båndtvang og treningsavgift

Førstehjelpskrin:
Skal få fylt opp medisinskrinene med nødvendige bandasjer, plaster, renseveske osv. Her blir Hilde Vegsund forespurt om å ordne dette.

NM/IGP:
Her har styret vedtatt i samråd med HBU om å sette ned en egen NM-komite. Annett Back er forespurt og takket ja. Denne komiteen vil bli fylt opp etter hvert.

Pinsearrangementet:
Det vil bli kalt inn til et møte med representanter  fra komiteene som er direkte berørt av dette arrangementet den 27.05.2019. Det vil være utstillingskomiteen, brukshundkomiteen, drift og vedvedlikehold. Gjennomgang av arrangementet. Hvem gjør hva og når.