Protokoll nr 6 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.07.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

12.08.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 Sakliste

 Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK Lydighetstevne 29.04.2018 ref,nr. 12-180042 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 17.03.19 Ref.nr. 84-19001 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 12.05.19 Ref.nr. 84-19021 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 07.06.19 Ref.nr. 84-19028 er anerkjent
Fra NKK Utstilling 08.06.2019 Ref.nr. 12-190339
 
er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 10.06.19 Ref.nr. 84-19030 er anerkjent

Mottatt mail fra HBU`s leder og sekretær i HS der det informeres om at HBU trekker seg og at sekretær i HS trekker seg.

Mottatt søknad fra kurskomiteen om å avholde IPO sporkurs med Gunnar Aagesen som instruktør

Mottatt søknad fra kurskomiteen om å avholde seminar i C-arbeid med Arvid Hagen

Mottatt søknad om helgesminar for instruktører med Tore Lislevand

Mottatt protokoll fra årsmøte i NKK-Trøndelag

Post ut:

Har sendt mail til kurskomiteens leder der det informeres om at styret sier ja til deres søknader om kurs/seminar

Mangler en anerkjennelse på K-test og MH test fra NKK, sjekk opp

NM-komite er i rute. Har hatt 2 møter og styret har mottatt referat fra disse.

Treningsgruppe i Os:  Ta kontakt med Odd S. Riise for å ta en gjennomgang og eventuell en fornyelse av avtalen

Valpeshow alle raser: Blir ikke gjennomført i 2019.

Pinsearrangement:  Går i  pluss  men endelig regnskap kommer.

Støttekomiteen: fra 2020 så skal nåværende leder i komiteen ha permisjon og ny leder blir Catarina Misund Lorentzen

Drift og vedlikehold: Har ikke utsyr å hjelpe seg med når det gjelder vedlikehold av veien. Her skal Lars Hoem stille opp med traktor. Skal også ta kontakt med Klomstad om pris på vedlikehold av vei på sommertid( Hilde sjekker)
Da vi ikke kan fylle vann hos Melhus brannvesen lengre så må vi finne en annen pass å fylle tanken. (Roger sjekker)

Jubileumsfest:
Vi har bestilt lokale på Clarion hotell og Congress Trondheim den 22.november 2019. Det vil bli servert varm og kald buffe. Det vil også bli mulighet for overnatting på hotellet. Pris pr. kuvert er kr. 625,- Snakket også om underholdning . Kommer tilbake med noen flere tanker etter ferien.
Skal lage annonse. Evt. lage et infoskriv til tidligere medlemmer /tillitsvalgte og gjøre de oppmerksom på at vi feirer 80 år.

El-kontroll:
Vi har hatt kontroll på El-anlegget vårt. Trond Eriksen møtte el-kontrolløren og fikk en avviksrapport. Ingen store feil, men det settes i gang med utbedring der det trengs, og vi melder tilbake til el-kontrolløren for etterkontroll. Sønn til Lars Hoem er elektriker og kan hjelpe til med utbedringer.