Protokoll nr 7 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.08.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

16.09.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK funksjonsanalyse den 28.04.19 Ref.nr. 81-19001 er anerkjent
Fra NKK Mentalbeskrivelse hund 29.0.19 Ref.nr. 87-19007 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 07.07.19 Ref.nr. 84-19042 er anerkjent
Fra NKK, Kåringsprøve 07.07.19 Ref.nr. 82-19012 er anerkjent
Mail fra Roger Myrseth vedrørende reorganisering av bildevegg på Stavsøra

Mottatt mail fra diverse avdelinger der de forlanger ekstraordinær representantskapsmøte.

Post ut:

Testkomiteen:
Det er kommet mail fra flere som har meldt seg på  MH-test som ikke har mottatt svar.
Det mangler dokumentasjon på K-test den 24.april som skal være sendt inn i juli.

Tilsyn Trønderenergi:
Ikke store avvik. Utbedring  av feil vil bli gjennomført. Trond Eriksen har kontakt med elektriker.

Agilitystevne

Bjørn og Unni har ansvar .
Drift og vedlikehold klipper plener og legger ut strømkabler.

Kurskomiteen:
Skal arrangere en adventcup med utdeling av premier på jubileumsfesten.

Jubileumsfest:

Styret vedtok å sponse en del av kuvertprisen. Pris pr. pers. Blir da kr. 400,- inkl. En velkomstdrink.
Vi kan velge å betale med kort eller faktura i forkant.

Nokas:
Har vært i kontakt med Nokas ang. sperring av en kode til dørlåsen- Dette er gjennomført og ny kode er laget. Har spurt om et tilbud på kodelås på ytterdør. De skulle sende et tilbud.


Sendt krans til Harry Lyders begravelse. Trond Aagesen og Erik Skamfer representerte.