Protokoll nr 8 2019

 

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

16.09.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.10.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

 

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mail fra Nidaros Brukshundklubb vedrørende avtale med grunneierne vedrørende forventede utgifter på vedlikehold av vei

Mail fra Hvit Gjeterhundklubb der de søker om å få låne/leie testløypa vår til MH test i 2020

Mail fra Jari Partanen med forespørsel om å få være dommerelev på vår utstilling den 21.09.19

Fra NKK mail om ”søking av kongepokal” for arrangører av Norgesmesterskap 2020.

Mottatt svar fra NKK der vi har fått flyttet utstilling og RIK- prøver til 26. og 27. Oktober

Fra NKK :RIK og  brukshundprøver den 21.08.19 ref.nr.

84-19045 er anerkjent

Fra NKK. Mottatt mail vedrørende innsøking av prøver for 2020. Oversendt Annett.

Mottatt fra NKK informasjon vedrørende innstilling av arrangementer i forbindelse med utbrudd av sykdom på hund

Fra NKK brev om registreringsplikt i merverdighetsregisteret.

Roger

Post ut:

Sendt svar til Hvit Gjeterhundklubb der vi avslår utleie/lån av testløypa til MH-test. Vi låner ikke ut til konkurrerende virksomhet.

Sendt svar til Jari Partanen der vi varsler om at arrangementet den 21.09 er søkt utsatt til den 26.10.19

Søknad fra Utstillings- og brukshundkomiteens leder Annett Bäck der vi søker om å flytte utstilling refnr. 190573  til 26.oktober og RIK-prøver ref-nr. 84-19057 flyttes 27.oktober

Mottatt takk for oppmerksomhet fra Bjørn Karlsen i forbindelse med hans 60-års dag

Sendt bårebukett i forbindelse med Toril Thane Larsens bortgang

Avlysninger:

·          Agilitystevne med Gauldal hundeklubb

·          Kurs for instruktører med instruktør Tore Lislevann

Arrangementer som kan være i faresonen:

·          MH-test helga 28.og 29. 09.

·          RIK- grunnkurs med Arvid  Hagen den 28.og 29.19. Det vil bli gitt beskjed til Arvid Hagen og deltakerne etter møtet i NKK / mattilsynet mandag 23.09.19 om kurset vil bli gjennomført.  Hvis det ikke blir gjennomført så får kursdeltakerne igjen kursavgift. Lene Sølberg varsler  Arvid Hagen.

Avlsgodkjenning av hund.

Hanne (avlskontakt) tar kontakt med HS vedrørende avlskåring av hund når vi er i den situasjonen vi er i. (Forespørsel fra medlem som skal parre hund og trenger avlskåring.)

Jakker og vester:

Nå er disse ankommer og det blir lagt ut på hjemmesida med tidspunkt for å hente disse.

Jubileumsfest:

Vi går for runde bord. Opprettholder kuvertpris på kr. 625,-. Tar kontakt med hotellet om innhold i menyen. Påmeldingsfrist og betalingsfrist 1. November.
Snakk med Liv ang bilder, historier fra klubben
Snakk med Ellinor Antonsen om hun har noe historisk materiale liggende

Drift og vedlikehold:

To varmeovner er ødelagt termostat. Forespørsel om vi kan bytte ut disse med en varmepumpe. Drift og vedlikehold innhenter priser.