Protokoll nr 9 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

08.10.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

05.11.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra HS og NKK mail vedrørende søking av prøver og tester for 2020

Mottatt mail vedrørende trening i hall hos Arvid Ekle vinteren 2019/20.

Mottatt mail fra Liv Evjen der det informeres om datoer for lån av klubbhus til Trønderdommerne. 26.november 2019 og

28. januar 2020 fra kl. 18.00

Post ut:

Sendt til HS datoer for prøver og tester for 2020

Trening i hall:

Det forhandles om treningstid i ridehallen til Arvid Ekle for vinteren 2019/20. Det forespørres om  mandager. Erik Skamfer er satt på saken og forhandler om pris.

Veivedlikehold:

Det er satt opp et møte den 08.10.2019  mellom Hans Ole Klomstad, Styret i avd. Nordenfjeldske og Nidaros bruksundklubb

Ekstraordinært representantskapsmøte:

Det ble informert til resten av styret hva som ble diskutert på møtet. De som representerte avd. Nordenfjeldske var: Roger Svendsen, Hilde Eriksen og Hanne N. Lilleberg

Varmepumpe:

Det er vedtatt at det blir kjøpt inn og montert varmepumpe i klubblokalet.  Bakkestativ blir også kjøpt inn.

Valpekurs:

Heidrun overtar plassen som instruktør for Annett grunnet hennes sykdom.

Utstilling:

Her er alt under kontroll. Veldig spent på hvordan det blir når vi tar påmelding via dogweb, og at det for første gang skal skrives kritikker direkte på nett.

IGP trening :

Sjekk opp om lovligheten på gruppe C-trening på dagtid.

Jubileumsfest:

Vært i kontakt med hotellet og vi får julebuffeen for den prisen som vi fikk den første buffeen til.