Protokoll nr 11 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.12.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.01.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK  Ref.nr. 12-190573 Utsilling 26.10.2019 er anerkjent

Fra NKK  Ref.nr. 8-19057 RIK-Brukshundprøver 27.10.2019 er anerkjent

Fra NKK korrekturlesning av terminlisten for jakt- og brukshundprøver 2020

Fra valgkomiteen i HS er det kommet valgliste over ledige poster i HS

Via HS mottatt innsigelser på referat fra HS etter ekstraordinært rep.møte.

Fra HS mottatt retningslinjer i forbindelse med valg i avdelingene

Mottatt fra Gauldal hundeklubb vedrørende arrangering av NKK Trinn 1 utdanning

Mottatt mail fra en person vedrørende kjøp av valp

Mottatt fra NKK som ønsker innspill på kandidater til diverse verv i NKK.

Mottatt brev fra Envina  med informasjon om sortering av søppelkontainer

Post ut:
Korrekturlesning av terminlisten for jakt- og brukshundprøver 2020 er oversendt brukshundkomiteen

Svar til person vedrørende kjøp av valp. Valpekontakt

v/Hanne svarer vedkommende

Oversender til ordensrådet søknad om fårehunden i bronse og sølv til medlemmer i avdelingen

Verv i brukshundkomiteen:

Bjørn har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med et medlem i brukshundkomiteen som har vært fraværende på stevner. Har ikke respondert på telefon eller mail. Leder har sendt mail til vedkommende og det vil bli suppleringsvalg på generalforsamlingen

Nye lys på banene:

Bjørn har sjekket prisen på ledlys på bruks/utstillingsbanen. Prisen vil ligge på ca. kr. 3000,- pr. lyskaster. Her er det snakk om å skifte ut de gamle som trekker mye strøm. Har motatt en prøvelampe som blir satt opp

Fårehunden:

Gikk gjennom eventuelle kandidater og det blir sendt inn til ordensrådet

Julegaver:

Hilde ordner med gaver til de vi låner testløype og spormarker til