Protokoll nr 1 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

06.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.01.2020

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt henvendelse fra Colliklubben om leie av baner til rallylydighetsstevne

Mottatt fra valgkomiteen i Norsk Schäferhund klub informasjon over kandidater på valg

Mottatt søknad om HS ærespremie fra medlem i avd.
Mottatt forslag til rep.møte fra medlem i avd. Nordenfjeldske  


Post ut:

Sendt svar til Colliklubben vedrørende baneleie.

Oversendt HS søknad om HS ærespremie fra et medlem i avdelingen

Sendt mail til Arvid Ekle om endelig pris på leie av hall.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb vedrørende datoer for lån av baner i 2021 til agilitystevner.


UnniInstruktørkurs:

Er foreløpig utsatt en helg. Den ene kurshelgen blir da på vår generalforsamling og her mener styret at de må få til å styre unna den helgen. Dette da vi har flere medlemmer og instruktør som er medlemmer og vi ønsker at alle har mulighet til å være med på generalforsamling.

Forslag til rep.møte:

Forslag fra medlem til rep.møte legges fram på vår generalforsamling.

Generalforsamling i avd. Nordenfjeldske

Alle papirer sendes ut som vanlig. Blir det noen endringer grunnet Covid, så må vi se på det når det nærmer seg.  Undersøker om leie av et større lokale grunnet smittevernregler.

Budsjettmøte på Teams den 19. januar


Finpuss på forslag til generalforsamling om endring av komite.

Ulteie av bane:
Undersøke om muligheten til utleie av en bane for eksempel en dag i uka.


Roger

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unni/Hilde


Alle

 

  

 

Protokoll nr 2 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

19.01.2021 og 20.01.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HS føringer for gjennomføring av generalforsamlinger i avdelingene.


Post ut:
Laget budsjett for 2021

Gikk gjennom mulighetene for hvor vi eventuelt kan avholde generalforsamling. Vi har søkt om leie av lokaler til generalforsamling på Spongdal skole gjennom Trondheim kommune.

Innkalling til generalforsamling sendes ut til riktig tid med Spongdal skole som lokale. Lars har kontakt med skolen hvis endringer i koronasituasjonen. Hilde sjekker også opp møterom på hotell som et annet alternativ.


Setter opp plakat på Øra med koronarestriksjoner på antall personer og munnbindbruk.

 

Protokoll nr 3 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

15.02.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2021

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HBU Invitasjon til Sølenuka 2021
Post ut:

Til HS: Oversendt møteinnkalling og referat fra generalforsamling

Sendt svar til førerhundklubben Aktiv vedrørende leie av anlegget


Unni


Unni

Forslag til rep.møte fra avdeling Nordenfjeldske ble gjennomgått og sendes inn til HS.

Kickoff:

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for gjennomføring av samling med tillitsvalgte 13.mars

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for  gjennomgang av rep.mappa

Toaletter:

Sjekker tømmeplan og eventuelt bestiller tømming

Brukeravgift:

Sender ut giro for treningsavgift for 2021. Den vil ikke bli oppdelt i to terminer. Nye medlemmer etter 1. september betaler ½ avgift.

Fra valgkomiteen HS

Ring kandidater vedrørende valg HS

Vedkurv:

Innkjøp av 4 vedkurver før utstilling.

Lars ordner med halmballer til utstilling


Unni


Unni

 

Unni


Hilde

 

Hilde

Roger

Hilde


Lars

Protokoll nr 4 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

22 og 23.03.2021 

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Post inn:
Mottatt fra leder at han trekker seg fra sine verv. Dette gjelder også fra Marianne Svendsen.
Post ut: Sender til HS oppdatering på konstituert styre og at vararepresentant går inn på representantskapsmøte

 

Styremøte den 22.03.2021 ble i sin helhet viet til gjennomgang av papirene til representantskapsmøte den 10.april 2021

Styremøte den 23.03. 2021:

Mottok beskjed om at både Roger Svendsen og Marianne Svendsen ønske å trekke seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning.

I den forbindelse ble det foretatt en konstituering innad i styret.

Nestleder Bjørn Karlsen går inn som leder.

Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg går inn som nestleder.

Suppleant Per Taksgård går inn som styremedlem.

Saken er oversendt valgkomiteen for videre behandling.

Når det gjelder representantskapsmøte den 14.april så blir det Bjørn Karlsen, Unni Wikstrøm og Hilde Aspaas Eriksen (som er vararepresentant) som møter fra avd. Nordenfjeldske.