Protokoll nr 1 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

06.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.01.2020

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt henvendelse fra Colliklubben om leie av baner til rallylydighetsstevne

Mottatt fra valgkomiteen i Norsk Schäferhund klub informasjon over kandidater på valg

Mottatt søknad om HS ærespremie fra medlem i avd.
Mottatt forslag til rep.møte fra medlem i avd. Nordenfjeldske  


Post ut:

Sendt svar til Colliklubben vedrørende baneleie.

Oversendt HS søknad om HS ærespremie fra et medlem i avdelingen

Sendt mail til Arvid Ekle om endelig pris på leie av hall.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb vedrørende datoer for lån av baner i 2021 til agilitystevner.


UnniInstruktørkurs:

Er foreløpig utsatt en helg. Den ene kurshelgen blir da på vår generalforsamling og her mener styret at de må få til å styre unna den helgen. Dette da vi har flere medlemmer og instruktør som er medlemmer og vi ønsker at alle har mulighet til å være med på generalforsamling.

Forslag til rep.møte:

Forslag fra medlem til rep.møte legges fram på vår generalforsamling.

Generalforsamling i avd. Nordenfjeldske

Alle papirer sendes ut som vanlig. Blir det noen endringer grunnet Covid, så må vi se på det når det nærmer seg.  Undersøker om leie av et større lokale grunnet smittevernregler.

Budsjettmøte på Teams den 19. januar


Finpuss på forslag til generalforsamling om endring av komite.

Ulteie av bane:
Undersøke om muligheten til utleie av en bane for eksempel en dag i uka.


Roger

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unni/Hilde


Alle