Protokoll nr 2 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

19.01.2021 og 20.01.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HS føringer for gjennomføring av generalforsamlinger i avdelingene.


Post ut:
Laget budsjett for 2021

Gikk gjennom mulighetene for hvor vi eventuelt kan avholde generalforsamling. Vi har søkt om leie av lokaler til generalforsamling på Spongdal skole gjennom Trondheim kommune.

Innkalling til generalforsamling sendes ut til riktig tid med Spongdal skole som lokale. Lars har kontakt med skolen hvis endringer i koronasituasjonen. Hilde sjekker også opp møterom på hotell som et annet alternativ.


Setter opp plakat på Øra med koronarestriksjoner på antall personer og munnbindbruk.