Protokoll nr 3 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

15.02.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2021

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HBU Invitasjon til Sølenuka 2021
Post ut:

Til HS: Oversendt møteinnkalling og referat fra generalforsamling

Sendt svar til førerhundklubben Aktiv vedrørende leie av anlegget


Unni


Unni

Forslag til rep.møte fra avdeling Nordenfjeldske ble gjennomgått og sendes inn til HS.

Kickoff:

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for gjennomføring av samling med tillitsvalgte 13.mars

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for  gjennomgang av rep.mappa

Toaletter:

Sjekker tømmeplan og eventuelt bestiller tømming

Brukeravgift:

Sender ut giro for treningsavgift for 2021. Den vil ikke bli oppdelt i to terminer. Nye medlemmer etter 1. september betaler ½ avgift.

Fra valgkomiteen HS

Ring kandidater vedrørende valg HS

Vedkurv:

Innkjøp av 4 vedkurver før utstilling.

Lars ordner med halmballer til utstilling


Unni


Unni

 

Unni


Hilde

 

Hilde

Roger

Hilde


Lars