Protokoll nr 5 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

14.04.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mail fra medlem med spørsmål om kriteriene vedrørende sesongens beste utstillingshund

Mail fra avlskontaktene om hvem som tar over som webmaster

Mottatt fra HBU ang nytt brukshundprogram

Fra NKK Rik-Brukshundprøver ref.nr 84-21072 den 07.03.2021 er anerkjent.
Post ut: 

Sendt svar vedrørende årets beste utstillingshund

Sendt svar til avlskontaktene med informasjon om hvem som vikarierer fram til vi får tak i en ny.

 

Konstituering av styret:

Bjørn Karlsen er leder fram til neste ordinære valg

Hanne N. Lilleberg er nestleder fram til neste ordinære valg

Per Taksgård er styremedlem fram til neste ordinære valg.

Endringer opp mot komiteene:

Hilde A. Eriksen: Testkomite

Hanne N. Lilleberg: Kurskomiteen og Støttekomiteen

Webmaster

Spør et medlem om å ta over som Webmaster. Hilde spør

Seminar:

Skal avd. Nordenfjeldske invitere andre avdelinger/oppdrettere til et seminar vedrørende HD og HD-index til høsten?

Pinseutstilling:

Legg ut en teaser på hjemmesida til Schäferhundklubben og i bladet med en oversikt over hva som arrangeres denne helgen. Annett skulle ordne dette.

Stavsøra:

Nye stolper til banene: Lars har ordnet

2 nye lykter til banene. Bjørn ordner

Gjødsel til banene er i orden. Lars ordnet

Tilbud på benker/bord til teltet, Per forhører seg

Veien blir ordnet neste uke av Klomstad. 

Videre vil grunneierne arrangere et møte der de diskuterer vedlikehold av veien framover.

Representantskapsmøte:

Gjennomgang av sakene i rep.mappa fra møte den 10.april med resten av styret. Planlegging av medlemsmøte den 27.april.

Medlemsmøte:

Bestiller Spongdal skole for mulig medlemsmøte den 27. april. Unni søker Trondheim kommune.