Protokoll nr 6 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

08.06.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte :            24.08.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: 

Sendt over forslag til leieavtale for arrangement til Nidaros agility

Sendt purring til Avarn Security v/ Rune Magnussen vedrørende kodelås på dør til klubbhus.

Oversendt til lydighetskomiteen v/ Line forslag fra Nidaros Brukhundklubb om datoer for deres Rallylydighetsstevner for 2022
Hjertestarter:

Kontakt med Røde Kors vedrørende serviceavtale på hjertestarter og få en pris på nye kurs for medlemmer/tillitsvalgte.

Agilitystevne 12. og 13. juni:

Nidaros Agility har avlyst stevne grunnet koronaregler i Trondheim kommune.

Pinsearrangement:

Til neste års arrangement, må vi ha ett organiseringsmøte med komiteene på forkant av arrangementet, og ett evalueringsmøte i etterkant. 

Støttekomiteen fikk noen problemer, da noen av de som var satt opp på vakt ikke dukket opp. Styret tar kontakt med komiteen.

Mat og drikkebonger, deles ut til dommere og andre som skal spise gratis.

HS 100 års jubileum

HS Ønsker  innspill til jubileumsboken i forbindelse med klubbens 100 års jubileum. Bjørn snakker med Erik Skamfer om bistand.

Korona:

Videreføring av Korona tiltakene som står på hjemmesiden, eventuell ny vurdering Torsdag 10 Juni

Veien ned til Stavsøra:

Drift og vedlikehold har snakket med en av grunneierne med ønske om et møte mellom grunneiere, Nidaros Brukshundklubb og oss om å få ordnet veien på en god måte, høvle den ned og legg på ny masse, hugging av trær langs veien. Få en oversikt med pris. Bjørn blir også med på et slikt møte. Her må grunneier kalle inn til møte.

Stavsøra:

Lars har fått tak i stolper til lyskastere.

Bjørn kjøper inn to ekstra lyskastere.

Må kjøpe inn kabler/ledninger

Kjøpt inn nye kjørebruer som ligger over kablene som ligger ute

Gå til innkjøp av 5 nye søppelkasser som blir lettere å tømme.

Bestille tømming av toalettene. Da de var der for å tømme så tok de bare gråvannstanken.

Medlemsutvikling:

Pr. 08.juni 2021 er det registrert 246 medlemmer i avd. Nordenfjeldske.