Protokoll nr 7 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

30.08.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte :            27.09.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

 X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: Send positivt svar til kurskomiteen 

Post inn:  Mottatt fra kurskomiteen henvendelse om innendørs valpekurs vinteren 21/22Fra NKK mottatt info om ny elektronisk løsning for terminlister for utstilling/prøver, ferdigstilles i løpet av oktober.
Rydding av veg:Drift og vedlikehold skal ha møte med Nidaros den 01.09.21 vedrørende dugnad på vegen ned til Stavsøra. Fra styret Per Taksgård

Stolper:Stolper og ekstra lys på treningsbanene må komme i gang før frosten kommer.

Siegershow:Prøver å få overført utstillingen på Stavsøra. Gå ut med informasjon på facebook og hjemmeside.

Regnskap:Regnskapet går i pluss

Kjøkkenvakt på lydighetstevne 19, september:Sjekker med støttekomiteen

Leie av hall i vinter:Forespør Arvid Ekle om leie av hallen i vinteren 2021/22 Forespør Klomstad om leie av hall for vinteren 2021/22

C-arbeid Send mail til HBU’s leder og forespør hvor en finner en oversikt over godkjente figuranter i klubben., Alt bitearbeid ut over de oppsatte treningsdagene skal RIK-ansvarlig i avdelingen, Trond Eriksen, informeres om.

Treninger: Se til lydighetskomiteen og inviter med andre til fellestreninger. Bruk facebook. Det er positivt å trene sammen og få innspill fra hverandre.

Valpeshow alle raser: Utsettes til mai-2022.

Julebord 2021: Dato er satt til 4 desember 2021 og det arrangeres på Stavsøra

Medlemsmøte: 16.oktober kl. 14,00 og oktoberfest fra kl. 19.00

Begravelse:Sender bårebukett til Berit Paulsen’s begravelse. Hanne representerer avdelingen.

 

 

 

Unni/Hanne

 

Hanne

 

Unni/Hilde

 

Unni

 

 

 

 

 

Hanne/Per

Hanne

Styret