Protokoll nr 8 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

27.09.2021

Referent:

Hilde Eriksen

Neste møte :            01.11.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

        x

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

 X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: Skjema fra HS-HAR vedrørende skjema for utstilling, lydighet er oversendt utstillingskomite og lydighetskomite

Skjema fra HS-HAR vedrørende skjema for utstilling, lydighet er oversendt utstillingskomite og lydighetskomite
Skjema fra HBU vedr bruksprøver er videresendt Brukshundkom.
Film og historie om avdelingen er sendt HS i forbindelse med 100-års jubileum og ny bok om klubben vår.

 

Post inn:  NKK: Lydighetsprøve19.09.21 refnr. 12-210812 er anerkjent

NKK: Lydighetsprøve19.09.21 refnr. 12-210812 er anerkjent

NKK: RIK-Bruksprøver den 04.07.21 ref.nr. 84-21117 er anerkjent.

NKK: NKK-kåringsprøve den 04.07.21 ref.nr. 82-21042 er anerkjent.

HS-HAR; mottatt skjema for utstillinger, lydighet for 2022

Kurskomiteen: ønske om leie av hall i vinter for kurs 

Kurskomiteen: ang kurset for instruktører med Tore Lislevand som vi har godkjent tidligere. Kan de få det til i 2022?

Kurskomiteen: Oppsatt RIK grunnkurs og Sporkurs har bare to deltakere hver – hva gjør vi?

LP komiteen v/Line: Rally LP, søknad om å få kjøpe eget utstyr. Mottatt prisoverslag.

HBU: mottatt skjema for bruks-prøver.
Gjennomgang referat fra møte 30. august – referat godkjent Gjennomgang referat fra møte 30. august – referat godkjent Kommentarer: Benjamin Nordgård sjekker pris på lån av maskin og kommer og hjelper til med graving til 3 lyktestolper før frosten setter inn.
Julemøte med middag 4. desember –  annonse?

Medlemsmøtet 16. oktober flyttes til kl 1700.Hanne gir beskjed til webmaster som legger ut på hjemmesiden og facebook.
Vi legger også ut link til NKKs nye etiske retningslinjene for avl som er lagt ut på NSchK’s hjemmeside.
Diskusjon:Vintertrening og kurs i hall – Klomstads hall er utleid.

Vi får tilgang til en kveld i uken, mandager, i hallen til Arvid og Nina Ekle.

Må se på om Kurskomiteen kan få en del av kvelden til valpekurs på nyåret.


Kurs: Innleie instruktører – honorarer ? Der vi har egne instruktører må vi prioritere å bruke disse, så kan vi leie inn når vi ikke har egne ressurser å bruke. Eller bør vi spe på med litt utenfra for å få variasjon?Vi har også tre nye instruktører i avdelingen.Tas opp som tema på Medlemsmøtet.


Kurs:  kurs med for lite påmeldte?Avventer til påmeldingsfrist utgår. Vi har minimumskrav på fire deltakere som må overholdes hvis vi skal gå i balanse. 


Diverse:Overnattinger på Øra fra 2022: 150,- i døgnpris ved arrangement og for gjennomreisende ellers. Parkering av vogner kún for medlemmer av komiteer som er der og jobber.All strøm må være koblet fra når det ikke er aktivitet.


Danske bank har tatt kontakt vedr sparekonto. Vi tar et møte med rådgiver etter jul vedr plassering og legger frem et forslag til vår generalforsamling.


Lydanlegget er ødelagt – helt eller delvis. Reparere eller kjøpe nytt??


Bjørn Karlsen har vært i kontakt med grunneiere på veien ned til Øra. I regi Drift- og vedlikehold blir det i første omgang ryddet langs veien opp til Nidaros-banen. De står for rydding langs sin del. Drift- og Vedlikehold er sammen med Inge Christensen og Bjørn Karlsen godt i gang med dette arbeidet.


Strømregning august. Det er brukt 1800 flere kwh i august 2021 enn i 2020 og 3411 kwh er brukt fra 18. aug til 31. aug. I denne perioden har det ikke vært avholdt arrangement, så vi må sjekke om det er noen galt med avlesing eller om strøm går til jord. Mens vi diskuterte dette slo jordfeilbryter ut og all strøm forsvant plutselig. Vi fant ingen umiddelbare feil, og fikk etter hvert strømmen på igjen. Bjørn tar kontakt med elektriker og får dette sjekket.


Bjørn Karlsen kontakter leder i Nidaros vedr utlån Agility i 2022


Vedtak: Diskusjon rundt regler for størrelse på LP bane utover klasse I og II. Vi beslutter at banen foreløpig blir som den er, og de klassene som trenger større bane kjøres på Utstillings- eller Bruks- banen.


Vedtak: Kurset med Lislevand kan kjøres i 2022 hvis det lar seg gjennomføre. Kurskomiteen kjøper inn leker/hjelpemidler til kurs


Vedtak: Innkjøp av Rally-LP utstyr. Pris totalt ca 18 000,-   Lydighetskomiteen sjekker pristilbud og går til innkjøp innenfor gitt ramme.