Skjema for utstilling tyskmønster

Skjema for utstilling tysk mønster

Påmeldingsskjema

Påmelding til konkurranse arrangert av Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjelske. Utstilling etter tysk mønster

Jeg/vi erklærer at dette skjemaet er samvittighetsfullt utfylt. Vi har gjort oss kjent med reglene for konkurransen og forplikter oss til å følge disse. Påmeldingen er økonomisk bindende.

captcha